Volg ons

Total Pageviews

Blog Archive

Search This Blog

Banner

Banner

Actief Burgerschap &Vrouwen op de tafel in het Europees Parlement

Share it:
Het Platform Vrouw&Maatschappij van Fedactio organiseerde in samenwerking met zijn lidverenigingen Golden Rose, Damla, Insipiration en Koza een panel rond 'Actief Burgerschap&Vrouwen'. 200 deelnemers vulden de Altiero Spinelli-zaal in het Europees Parlement.
Myriam Wauters (coördinatrice van Federatie Wereldvrouwen), Beatriz Camargo (onderzoeker ULB), Aviva Dierckx (Vicvoorzitter van Vrouwenraad) en Fethiye Akyazi (voorzitter vzw Damla) zetelden in het panel van experts. Betty Cleeren (journalist RTBF) mocht het panel modereren en Europees Parlementsleden Philippe De Backer en Annemie Neyts waren de gastheer en – vrouw van het panel dat in het teken stond van Actief Burgerschap. Een thema waar ook in het Europees Parlement veel werk rond verricht wordt, aldus De Backer. De Backer was als liberaal blij te horen dat Fedactio het heeft over rechten EN plichten.

Na het welkomstwoord van De Backer sprak Elif Alduman het publiek toe in naam van het Platform Vrouw&Maatschappij van Fedactio en lichtte de werking en doelstellingen van het Platform en zijn lidverenigingen toe. Vervolgens werd de actieve deelname van de vrouw op lokaal niveau onder de loep genomen. Fethiye Akyazi voorzitter van vrouwenvereniging Damla vzw bewees aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden hoe de vereniging de vrouwen aanzet tot participatie. Met de maandelijkse ontbijtseminaries wil Damla aantonen dat vrouwen voor wie het Nederlands geen moedertaal is, toch succesvol kunnen zijn. Damla zet zich ook in voor sociale cohesie en probeert de bestaande kloof tussen de gemeenschappen te verdichten door tal van activiteiten waaronder de cultuuravonden waar een vreemde cultuur in de kijker staat en kennisgemaakt wordt met “de ander”.

Aviva Diercks is Vicevoorzitter van de Vrouwenraad en werkt op nationaal niveau rond vrouwenkwesties. Uit haar ervaring blijkt dat participatie en burgerschap natuurlijke fenomenen zijn. Individuele vrouwen die iets gemeenschappelijk hebben, groeperen zich en ondernemen acties. Daaraan wordt later structuur gegeven in de vorm van verenigingen en organisaties. Zowel de individuen als de structuren zijn nodig om vrouwenrechten te verwerven. Volgens Aviva zijn Burgerschap&Vrouwen een perfect duo omdat de vrouwen dicht bij het dagelijkse leven staan.

Beatriz Camargo is onderzoekster aan de ULB bevestigde dat er nog veel werk aan de winkel is op het vlak van gelijkheid tussen mannen en vrouwen.  Volgens Camargo moeten we de “natuurlijke” structuren in vraag stellen om vooruit te gaan.

Myriam Wauters van Federatie Wereldvrouwen verweet tijdens haar uiteenzetting dat de maatschappij niet wil zien wat vrouwen doen. Uit studies blijkt dat vrouwen actieve burgers zijn en vele van hen zijn aangesloten bij een vereniging, wijkcomité of bestuur. Voor de ‘allochtone’ vrouwen geldt een dubbele drempel door het stereotiepe beeld dat er over haar heerst. Zowel aan kant van die vrouwen als aan kant van de Belgische organisaties is de drempel vaak te groot, wat bemiddeling nodig maakt en dat is wat Federatie Wereldvrouwen tracht te doen. Politiek kan stereotiepen doorbreken, maar wil het niet doen aldus Wauters. Zo zijn in Genk de subsidies voor Gelijke Kansen grotendeels geschrapt. Wauters eindigde haar pleidooi met een oproep: “open je ogen en misschien zie je iets dat je boeit”.

Nadat de gedachten gevoed waren door de interessante uiteenzettingen van de panelleden, kon het debat van start gaan. Vraagstukken als hoe kunnen we mannen sensibiliseren voor het belang van de rol van actieve vrouwen?, waarom streden de vrouwen van de eerste generatie harder voor de studies van hun kinderen dan de vrouwen van nu? Zijn de vrouwen in België vrij om te kiezen tussen carrière of kinderen? werden op tafel gelegd.

Het panel werd afgesloten door parlementslid Annemie Neyts. Zij waarschuwde de aanwezigen om waakzaam te blijven omdat de vrijheden die vandaag verworven zijn, niet vanzelfsprekend voor eeuwig verworven  blijven. Tot slot zei ze blij te zijn dat er in alle domeinen van het leven vrouwen van groot belang aanwezig zijn en refereerde daarbij naar Catherine Ashton en de Pakistaanse Malala.
Share it:

ACTIVITEITEN

Antwerpen

Brussel

Fedactio Activiteiten

Leden Activiteiten

Limburg

Oost-Vlaanderen

Platforms

Regio

Uitgelichte activiteiten

Vrouw en Maatschappij

Post A Comment: