Volg ons

Total Pageviews

Blog Archive

Search This Blog

Banner

Banner

Sterke Vrouwen in de kijker: Angélique Léonard, vrouw in de toegepaste wetenschappen

feminisme, gender, ongelijkheid, Sterke Vrouwen in de kijker, Vrouw en Maatschappij, Wetenschap, Blog, Interview, Onderwijs, STEM, Angélique Léonard
Share it:
Vandaag staat onze rubriek “Vrouwen in de kijker” in teken van Angelique Léonard, professor bij het departement Chemical Engineering aan de Universiteit van Luik. Als voorzitster van de ondernemingsraad ‘Femmes et Sciences’, spant prof. Léonard zich ook in voor het promoten van gendergelijkheid en de empowerment van meisjes en vrouwen in de Toegepaste Wetenschappen. We kregen de unieke gelegenheid om Angélique Léonard te interviewen. Wat volgt is een korte voorstelling van haar verwezenlijkingen.

Léonard behaalde een master in Chemical Engineering en en promoveerde als doctor in de Toegepaste Wetenschappen. Als jonge onderzoekster was ze gevoelig voor milieuproblematiek en voerde destijds onderzoek naar industriële droging van slib in zuiveringsinstallaties. Ze werd de eerste wetenschapster ter wereld voor beeldvormingstechnieken gebruikt maakte van een röntgenschaal. Prof. Léonard won de Frédéric Swart-prijs, uitgereikt door “The Royal Academies for Science and the Arts of Belgium” (RASAB). De prijs wordt toegekend aan origineel wetenschappelijk onderzoek in de chemische industrie. Daarenboven werd ze genomineerd door het ‘World Forum for Crystallization, Filtration and drying’ (WFCFD) als “Best Scientist under the age of 35 years" (prijs voor de beste wetenschapper onder de 35 jaar). Daarnaast is ze ook nog auteur/co-auteur voor tal van nationale en internationale wetenschappelijke tijdschriften.

In mei 2018 werd prof. Léonard verkozen tot voorzitster van de ondernemingsraad ‘Femmes et Sciences’, opgericht in 2016. Deze ondernemingsraad is een platform dat de empowerment van vrouwen in academische en wetenschappelijke instituten ondersteunt. De raad geeft advies en aanbevelingen over gendergelijkheid, en werkt aan maatregelen over dit onderwerp bespreekbaar te maken.

Prof. Léonard haar werk past perfect binnen de extra aandacht in onze rubriek voor de empowerment van vrouwen. Fedactio bewondert Angélique Léonard voor haar parcours en alles wat ze heeft betekend voor vrouwen in het wetenschappelijke veld. Tot slot maar niet het minst ondersteunt Fedactio de missie van ‘Femmes et Sciences’ om gendergelijkheid te promoten in de exacte wetenschappen. Genoeg gesprekstof voor een interview:

Zou u zich eerst en vooral kort kunnen voorstellen en daarna uw professioneel parcours beschrijven?
Ik studeerde civiele techniek in de chemie en materiaalkunde aan de universiteit van Luik. Na mijn studies als ingenieur schreef ik een doctoraat gevolgd door een postdoctoraat in Bordeaux en Londen. Ik bemachtigde een permanent mandaat als gekwalificeerd onderzoekster bij de FNRS. Hierna was ik docent in duurzame ontwikkeling en industriële processen. Gedurende mijn carrière beklom ik de academische ladder; eerst was ik professor, daarna hoogleraar. Sinds 2016 ben ik lid van de vereniging ‘Femmes & Sciences’ (Vrouwen en Wetenschap), waar ik sinds mei dit jaar voorzitter van ben.

Zou u ons kunnen uitleggen waarvoor de ondernemingsraad ‘Femmes & Sciences’ staat en welke activiteiten en functies ze uitoefent?
De ondernemingsraad bestond al 20 jaar op een niet-officiële manier. ‘Femmes & Sciences’ (Vrouwen en Wetenschap) is pas officieel ontstaan in 2016 aan de hand van een decreet van Minister Jean-Claude Marcourt. De belangrijkste doelstelling is het bevorderen van gelijkheid tussen vrouwen en mannen op de werkvloer. Daarvoor moesten verschillende acties worden ondernomen. De eerste actie bestaat uit het kenbaar maken van cijfers, onder andere genderstatistieken van de verschillende richtingen en carrières. Ten tweede moesten we een geheel van ‘good practices’ opstellen, die kenbaar maken binnen de universiteiten en bekijken hoe ze kunnen helpen met de verzoening tussen het professioneel- en privéleven. Op die manier helpen we met het verlagen van de drempels die vrouwen ondervinden om door te stoten naar hogere posities.

Hoe verklaart u de onderrepresentatie van vrouwen in de STEM werkvelden?
Dat is een extreem complexe problematiek. Uiteindelijk kunnen we stellen dat vrouwen wel degelijk dezelfde competenties als mannen bezitten. Wanneer de omstandigheden gunstig zijn, zijn hun prestaties vergelijkbaar met die van mannelijke collega’s. We hebben echter vastgesteld dat beroepen vaak volgens gender worden ingedeeld. Die beeldvorming krijgen we al sinds kleins af aan mee. Dat is de reden waarom meisjes eerder kiezen voor sociale beroepen, personenhulp, jeugdzorg, gezondheidssector of het onderwijs. Bovendien zien we dat vrouwen vaker voor jobs in die sector kiezen omwille van hun flexibiliteit. Op die manier kunnen ze hun privéleven beter afstemmen op hun werkleven. We constateren ook dat jongens sneller in de technische sector, productie en in handel stappen. Die sectoren zijn erg prestatiegericht en competitief. Die zaken worden over het algemeen minder geassocieerd met meisjes. Het is belangrijk om te benadrukken dat die verschillen voortkomen uit stereotypes. Daarom moeten de stereotypes in vraag gesteld worden.

Wat zijn de belangrijkste obstakels bij de integratie van vrouwen in de STEM-sectoren?
Ik denk niet dat er echte obstakels zijn bij de integratie, het probleem is dat ze gewoonweg niet kiezen voor de STEM-richtingen. Wanneer we het hebben over de integratie van vrouwen op hogere niveaus, zien we wel drempels verschijnen. Vrouwen kiezen namelijk vaker in functie van hun ‘work-life balance’. Tijdens mijn studies voor burgerlijk ingenieur zaten we met amper vijf vrouwen op het jaar. Amper één daarvan kwam in de industrie terecht. Na vijf jaar in die sector kampte ze met een depressie door de hoge druk die op haar uitgeoefend werd. Later heroriënteerde ze naar het onderwijs, de richting die mijn vrouwelijke collega’s en ikzelf eerder ook al hadden gekozen. Ik bleef op de Universiteit, niet wetende of ik de kans zou krijgen om daar carrière te maken. Het blijft moeilijk om een evenwicht te vinden tussen je privé en het professionele leven. We zien dat de verantwoordelijkheid voor het opvoeden van kinderen voornamelijk nog bij de vrouwen ligt, hoewel dit aan het veranderen is.

Wat zijn, volgens u, de politieke acties die gesteld moeten worden om de integratie van vrouwen in deze domeinen te bevorderen?
We hebben zelf de kaarten in de hand om in de juiste richting te bewegen. Zo kunnen we het ‘Pacte pour un Enseignement d’excellence’ (bekend als ‘Pacte d’excellence’) in Franstalig België aanhalen. Dat pact bevat verschillende maatregelen en beoogt vele hervormingen, die er uiteindelijk voor zullen zorgen dat meisjes en jongens toegang krijgen tot dezelfde cursussen en lessen, zodat genderverschillen wegvallen. Docenten krijgen de kans om zich bij te scholen zodat hun lessen in lijn zijn met de snel evoluerende maatschappij. Ook zullen de opleidingen van leerkracht daar in de toekomst meer rekening mee houden. Het decreet werd vorige week goedgekeurd in het Parlement, waarmee het startschot van een lange weg is gegeven. Genderongelijkheid zal worden opgenomen in hun opleiding, zodat zij in het kader van hun cursussen en lessen stereotypes kunnen vermijden. Dat zal een belangrijke eerste zet zijn om de stereotypes te herkennen en vervolgens uit te wissen.

Als u een boodschap kan geven aan jonge meisjes en vrouwen die twijfelen om te starten aan een STEM-opleiding, wat zou dat dan zijn?
Je moet simpelweg durven en tegen jezelf zeggen dat meisjes net zo getalenteerd zijn als jongens. Wanneer ze STEM omarmen, zullen ze een prachtige carrière kunnen uitbouwen.
Share it:

Blog

feminisme

gender

Interview

Onderwijs

ongelijkheid

STEM

Sterke Vrouwen in de kijker

Vrouw en Maatschappij

Wetenschap

Post A Comment: