Total Pageviews

Blog Archive

Search This Blog

Banner

Banner

Ledenactiviteiten

Activiteiten per domein

Recent PostAll the recent news you need to know

Intergenerationele ontmoetingen in Antwerpen

Van begin december 2021 tot april 2022 organiseerde Fedactio het project ‘Inclusive Europe’.


 Het project had tot doel de integratie van nieuwkomers te bevorderen door middel van sociaal-culturele activiteiten. Het project diende enerzijds om nieuwkomers samen te brengen en ze de kans te geven zichzelf te uiten en ook om hun taal te oefenen. Binnen het project was er ook een actie voorzien gericht op oudere mensen die door de lockdown in sociaal isolement waren geraakt.

 

Binnen het project werden zowel trainingen als lees- en speelsessies georganiseerd. Deze activiteiten werden ook in Nederland en Spanje georganiseerd door partnerverenigingen binnen het project. De voorleessessies werden georganiseerd in Antwerpen onder de begeleiding van onze lidverenigingen en gaf jonge nieuwkomers de kans om lokale oudere personen te bezoeken.

 

De ontmoetingen in een vriendelijke sfeer waren ideale momenten voor dialoog, niet alleen intercultureel, maar vooral intergenerationeel. Gesprekken over religieuze maar ook filosofische en historische thema’s zorgden voor een ontmoeting tussen mensen die anders nooit de gelegenheid zouden gehad hebben om elkaar en hun culturen te leren kennen en begrijpen.

Intergenerationele samenkomsten door middel van gezelschapsspelletjes


Van december 2021 tot april 2022 organiseerde Fedactio verschillende activiteiten rondom het project ‘Inclusive Europe’. Het project had als doel de integratie van nieuwkomers in de samenleving te vergemakkelijken door middel van sociaal-culturele activiteiten met oudere personen.


Dit werd onder andere gedaan door nieuwkomers en ouderen samen gezelschapsspelletjes te laten spelen. Zulke samenkomsten vonden op 8 maart en 13 april plaats in Brussel en op 7 maart werd ook een sessie georganiseerd in Antwerpen. De activiteiten waren gericht op het samenbrengen van twee generaties die opgroeiden in verschillende werelden. De sessies in Brussel gingen door in een café en in een rusthuis in Schaarbeek. Door middel van de gezelschapsspelletjes kregen de deelnemers de kans elkaar te leren kennen en om hun ervaringen in het leven met elkaar uit te wisselen in een gezellige sfeer.

De deelnemende ouderen waren blij dat ze konden deelnemen aan een project waarin ze nieuwe personen  leerden kennen en met anderen in gesprek konden gaan. Aan de andere kant waren de jonge nieuwkomers ook tevreden omdat ze via de ontmoetingen konden werken aan hun integratie en taal maar, de ontmoetingen waren ook een moment om het leven in België te leren begrijpen. Voor beide groepen betekende de samenkomst dat ze uit hun comfortone moesten komen wat niet altijd even gemakkelijk is. Toch waren beiden na het einde van de avond tevreden en blij dat ze hadden deelgenomen.

Iftar brengt Tuin van Eisden en Soma Maasmechelen na twee jaar opnieuw samen

Op vrijdag 29 april kwamen 20 leden en vrijwilligers van Tuin van Eisden Maasmechelen en Soma Maasmechelen samen tijdens een iftarmaaltijd. De iftar werd voor beide verenigingen, die in het verleden rond verschillende projecten hadden samengewerkt, de eerste samenkomst na de opheffing van de coronamaatregelen.

Na een kort welkomstwoord genoten de deelnemers eerst van het vele lekkers dat klaargemaakt werd door vrijwilligers van Tuin van Eisden. Tijdens het eten maakten de aanwezigen rond de verschillende tafels kennis met elkaar en met de werking van beide verenigingen. Na het eten begonnen de deelnemers de tafels rond te gaan om met meer mensen te kunnen kennismaken. Zo leerden de nieuwe vrijwilligers van beide verenigingen elkaar kennen terwijl de personen die elkaar al kenden de kans kregen na een lange periode opnieuw te kunnen praten. De gesprekken gingen tot in de late avond door in een gezellige sfeer, ook werd er gesproken over toekomstige samenwerkingen in de vorm van onder andere kookworkshops.

Soma Maasmechelen is een armoedevereniging die werkt rond de thema’s armen verenigen, armen het woord geven, werken aan maatschappelijke emancipatie, werken aan maatschappelijke structuren, dialoog en vorming organiseren en armen blijven zoeken.

Gallerij