Volg ons

Total Pageviews

Blog Archive

Search This Blog

Banner

Banner

Speak Right Now : ook Brussel zet zich in voor de mensenrechten

Share it:
Ter ere van de 70ste verjaardag van de rechten van de mens lanceerde Fedactio haar project Speak Right Now, met acties voor de mensenrechten over heel België. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste evenementen in Brussel.

Workshop bewustwording van onze mensenrechten op 4 december
Op dinsdagavond 4 december, organiseerde Fedactio Brussel samen met Amnesty International een bewustwordingsworkshop rond mensenrechten voor jongeren tussen 16 en 30 jaar. Tijdens de workshop kregen een vijftiental jonge universitairen de kans om hun mening te geven over de 30 artikels van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens die dit jaar zijn 70ste verjaardag vierde op 10 december.

Er heerste een gemoedelijke sfeer wanneer de jongeren de artikels bespraken in kleine groepjes met één moderator die telkens de meest relevante ideeën noteerde. Op het einde van de avond nam Karim Ganji het woord. Als Amnesty verantwoordelijk voor het project rond de 70ste verjaardag van de rechten van de mens gaf hij meer uitleg over de opiniepeiling die Amnesty International afnam bij franstalige jongeren tussen 18 en 34 jaar. Daaruit bleek dat de meerderheid (67 %) de Universele Verklaring niet kenden.


Met dit atelier hoopt Fedactio Brussel alvast die leemte op te vullen.


Schrijfmarathon Amnesty International op 5 december in het hoofdkantoor van Fedactio
Op woensdag 5 december konden geïnteresseerden zich belangeloos inzetten voor de mensenrechten door een brief te schrijven voor de bescherming en vrijheid van negen vrouwelijke mensenrechtenverdedigers wereldwijd. Tussen 12:00 en 18:00 schreven deelnemers een kleine 100 brieven, aangemoedigd door de warme drankjes en hapjes die Fedactio Brussel had voorzien.


Tot volgende schrijfmarathon!


Share it:

Brussel

Humanitaire Hulp

Jeugd

Ledenactiviteiten

Speak Right Now

Post A Comment: