Volg ons

Total Pageviews

Blog Archive

Search This Blog

Banner

Banner

Sterke Vrouwen in de kijker: Els Van Hoof

Vrouw in de Kijker, Els Van Hoof, Genitale Verminking, VGV, Vredesvrouw, Internationale Dag tegen Vrouwelijke Genitale Verminking
Share it:
Op 6 februari is het de Internationale Dag tegen Vrouwelijke Genitale Verminking. Naar aanleiding van deze dag, zetten we deze week de Belgische politica Els Van Hoof in de kijker. Van Hoof diende vorig jaar twee wetsvoorstellen in tegen de genitale verminking van vrouwen die in mei 2018 werden goedgekeurd.

CD&V-Kamerlid Els Van Hoof zet zich al jaren in voor mensenrechten en sociale gelijkheid. Als parlementslid, projectverantwoordelijke in de NGO Wereldsolidariteiten en voorzitster van Vrouw en Maatschappij is de politica onlangs nog gehuldigd als ‘Vredesvrouw 2018’ omwille van haar gevecht voor vrouwenrechten en tegen onrechtvaardigheid. Van Hoof voert haar strijd op meerdere fronten. Als lid van de Commissie Buitenlandse zaken, Volksgezondheid en Maatschappelijke Emancipatie vecht Van Hoof mee voor meer sensibilisering in verband met vaderschapsverlof, gelijke kansen voor mannen en vrouwen op het werk en het integreren van meer vrouwelijke migranten op de arbeidsmarkt.

Genitale Verminking
In 2018 werd de wet van haar hand goedgekeurd tegen de genitale verminking van meisjes en vrouwen. Genitale verminking, ook wel “vrouwelijke besnijdenis” genoemd, wordt grotendeels om socio-culturele redenen uitgevoerd. Deze praktijk wordt voornamelijk toegepast in verschillende landen in Afrika, het Midden-Oosten en Azië, maar komen ook in België relatief vaak voor. Genitale verminking draagt een groot gezondheidsrisico met zich mee, zoals incontinentie, onvruchtbaarheid en in sommige gevallen ook sterfte. In West-Europa wordt genitale verminking als een ernstige inbreuk op de rechten en lichamelijke integriteit van meisjes en vrouwen beschouwd.

Van Hoof wil deze problematiek aanpakken door een wettelijk kader te voorzien om slachtoffers beter bij te staan. In de eerste plaats wordt het spreekrecht van artsen en zorgverleners uitgebreid zodat ze, zonder hun beroepsgeheim te schenden, gevallen van genitale verminking kunnen aangeven bij de procureur des konings. Daarnaast voorziet het wetsvoorstel ook een verplichte registratie van een vastgestelde genitale verminking in het medisch dossier van het slachtoffer. Met deze nieuwe wet hoopt Van Hoof een beter beleid uit te werken rond genitale verminking in België en zo meisjes en vrouwen beter te beschermen.

Fedactio kan het werk van Van Hoof alleen maar aanmoedigen en bewonderen, ook wij zetten ons in voor mensenrechten en gendergelijkheid in onze maatschappij.
Share it:

Blog

feminisme

GAMS

gender

genitale verminking

Humanitaire Hulp

ongelijkheid

Sterke Vrouwen in de kijker

Vrouw en Maatschappij

Post A Comment: