Volg ons

Total Pageviews

Blog Archive

Search This Blog

Banner

Banner

Vrouwelijke genitale verminking: een Belgische realiteit?

feminisme, gender, Humanitaire Hulp, GAMS, Vrouw en Maatschappij, Nationaal, Fedactio, Vrouwelijke genitale verminking, VGV, Fabienne Richard
Share it:

Ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Vrouwelijke Genitale Verminking op 6 februari 2019, ondersteunt Fedactio de strijd tegen genitale verminkingen bij vrouwen en meisjes, een realiteit die nog vaak door de vingers wordt gezien.

Vrouwelijke genitale verminking (VGV) of "vrouwelijke besnijdenis", is het verminken van het vrouwelijke geslacht zonder medische noodzaak. Volgens de Verenigde Naties zijn er gemiddeld 200 miljoen vrouwen die nog steeds lijden onder de gevolgen van vrouwelijke genitale verminking. Deze praktijk wordt het vaakst toegepast in Afrika, Azië en het Midden-Oosten, maar komt ook relatief veel voor in België. Uit het laatste prevalentieonderzoek van 2016 door de FOD Volksgezondheid blijkt dat meer dan 25 000 vrouwen en meisjes geconfronteerd worden met genitale verminking. Daarnaast blijkt dat tussen 2007 en 2012 het aantal vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn van en risico lopen op genitale verminking is verdubbeld. Dit is een gevolg van de instroom van vrouwelijke migranten in België, afkomstig uit landen zoals India, Irak en verschillende Afrikaanse landen. Genitale verminking gebeurt vooral om socio-culturele redenen. De praktijk wordt toegepast onder sociale druk om de « kuisheid » van vrouwen en meisjes te verzekeren. Genitale verminking draagt veel gezondheidsrisico’s met zich mee, zowel mentaal als fysiek.

De Internationale Dag tegen Vrouwelijke Genitale Verminking vestigt ook de aandacht op de achterliggende oorzaken van VGV, zoals geweld tegen vrouwen en genderdiscriminatie. Fedactio voert al jaren actie tegen genderongelijkheid met haar platform ‘Vrouw en Maatschappij’ en onderstreept de emancipatie van vrouwen en meisjes. Genitale verminking is een ernstige inbreuk op de rechten en lichamelijke integriteit van vrouwen en meisjes.

In België zijn er meerdere associaties, onder meer de nationale federatie GAMS, die zich bezig houden met de strijd tegen alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes. Fedactio kreeg de kans om Fabienne Richard, directrice van GAMS België, te spreken. GAMS baseert haar werking op volgende vier pijlers;
- Preventie en de sensibilisering van de families;
- Psycho-sociale begeleiding van besneden vrouwen en meisjes;
- Opleiding van profesionnals;
- Politiek beleid rond dit thema.
GAMS boekte succes met het opleidingsplan uit 2016 in collaboratie met Fedasil en Intact. Slachtoffers kunnen nu broep doen op begeleiding. Het project voorziet opleidingen en speciale opvangcentra, waar de vrouwen en meisjes terecht kunnen. Het is belangrijk om in te zetten op preventie van en sensibilisering over vrouwelijke genitale verminking in het opleidingsprogramma van zorgverleners. Genitale verminking blijft een gevoelig onderwerp, maar in 2018 werd het thema uit de taboesfeer gehaald dankzij Nobelprijswinnaars Dr. Denis Mukwege en Nadia Murad. Mukwege en Murad voeren een hevige strijd tegen het gebruik van seksueel geweld als oorlogwapen.

Analoog wil Fedactio de strijd aangaan om vrouwen en meisjes hierin bij te staan. Vandaag, de Internationale Dag tegen Vrouwelijke Genitale Verminking, is het uitgelezen moment om halt toe te roepen aan alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes.
Share it:

Blog

feminisme

GAMS

gender

genitale verminking

Nationaal

Vrouw en Maatschappij

Post A Comment: