Volg ons

Total Pageviews

Blog Archive

Search This Blog

Banner

Banner

Betiad en VDAB slaan de handen in elkaar rond werkplekleren

Share it:

Op 12 februari hebben ondernemersfederatie Betiad en de VDAB de handen in elkaar geslaan. Samen organiseerden ze een infosessie over werkplekleren. De infosessie werd georganiseerd op vraag van verschillende ondernemers en werkgevers. Via opleidingen, maar ook door nauwer samen te werken met VDAB, willen werkgevers extra inzetten op werkplekleren. Werkplekleren is een containerbegrip voor tal van opleidingsmaatregelen om toekomstige werkkrachten een job al doende aan te leren. De praktijkgerichte opleiding op de werkvloer is een essentiële sleutel om werknemers nieuwe vaardigheden bij te brengen en/of te specialiseren in een bepaalde beroepstak. Bij werkplekleren gaan werkgevers vooral focussen op de talenten en motivatie van werkkrachten. Bovendien is talentmobiliteit een belangrijke schakel om knelpuntberoepen op te vullen. Werkgevers zijn vragende partij om verder te investeren in werkplekleren. Tijdens de infosessie werden naast werkplekleren, ook de uitdagingen van de huidige arbeidsmarkt aangehaald. De werkgevers en ondernemers zien heil in het werkplekleren om toekomstige werknemers bij te scholen als de missing link in hun organisatie.

Share it:

Betiad

Jeugd

Leden Activiteiten

Ledenactiviteiten

Lidvereniging

Ondernemers

Onderwijs

Professionals

werkplekleren

Post A Comment: