Volg ons

Total Pageviews

Blog Archive

Search This Blog

Banner

Banner

EPN ‘Breakfast Talks’ met Dr. Altay Manco over studenten metverschillende culturele achtergronden in het Belgische onderwijssysteem

Share it:
Op zondag 25 oktober deelde Dr. Altay Manco zijn inzichten en ervaringen over het onderwerp "Studenten met verschillende culturele achtergronden in het Belgische onderwijssysteem". Het is een algemeen aanvaarde feit dat aanpassing en bijdrage aan de samenleving op sociaal en economisch gebied enkel mogelijk is door middel van kwalitatief goed onderwijs. En toch, in België, een land dat de beginselen van gelijke kansen, vrijheid van meningsuiting en sociale rechtvaardigheid garandeert, heerst de vraag of studenten met diverse achtergronden kwalitatief onderwijs krijgen en steeds succesvoller worden in hun schoolloopbaan.

België is een multiculturele smeltkroes met 25% van de totale bevolking bestaand uit mensen van een andere afkomst en hun nakomelingen. Dit draagt bij tot het belang van de integratie en gelijke kansen onderwijs. Dr. Altay Manco, een academicus wiens onderzoek vooral op de Turkse migratie, sociaal-culturele en psychologische aanpassing en migratie psychologie is gebaseerd, hield een presentatie over deze kwesties op de 29ste editie van de  Breakfast Talks. Hij benadrukte dat de aanpassing en bijdrage aan de samenleving op sociaal en economisch gebied enkel mogelijk is door middel van kwalitatief onderwijs. Echter, moeten er bepaalde verbeteringen in het Belgisch onderwijs gemaakt worden om mensen van niet-Belgische origine in de samenleving beter te integreren. Statistieken tonen aan dat 90 procent van de Turkse bevolking in België een middelbare school diploma hebben; maar dat slechts 60 procent een brief in het Frans of Nederlands kan schrijven. Dit geeft twijfels over de betrouwbaarheid en de kwaliteit van het onderwijs dat ze krijgen, vermeldt Manco.

De Europese landen waar het percentage van afgestudeerden van het beroepsonderwijs hoger is dan het gemiddelde hebben ook een hogere werkloosheidspercentage. België is, helaas, een van deze landen en diploma’s zijn geen meetmiddel voor succes, merkt de academicus op. Het is belangrijk om kansarme studenten op homogene wijze te plaatsen in scholen. De VS en Canada zijn de meest homogene terwijl België en Frankrijk de minst homogene landen zijn op dit gebied. En het belangrijkste verschil tussen de twee groepen landen is hun benadering van het migratievraagstuk. Volgens Manco, hebben België en Frankrijk gefaald om toe te geven dat ze de ontvangstlanden zijn. De presentatie eindigde met vragen en opmerkingen vanuit het publiek.

Over EPNEuropean Professionals Network (EPN) is een in Brussel gevestigde vereniging die werd opgericht in 2009. EPN beoogt de competenties van visionaire professionals te stimuleren, zodat zij de uitdagingen in de huidige sterk concurrerende en veeleisende zakelijke omgeving beter het hoofd kunnen bieden. Het platform ziet echter deze bijdrage nog ruimer en moedigt haar leden aan om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen via sociale projecten. EPN is een lidvereniging van Fedactio. Voor meer informatie www.epnnetwork.eu 
Share it:

ACTIVITEITEN

Brussel

Leden Activiteiten

Professionals

Post A Comment: