Volg ons

Total Pageviews

Blog Archive

Search This Blog

Banner

Banner

For Youth: 'Niet willen deelnemen is een keuze, niet kunnen deelnemen is uitsluiting!'

Share it:

For Youth is een jongerenvereniging, die de zelfontplooiing en actieve deelname van kansarme jongeren aan het sociale leven aanmoedigt. De vereniging, waarvan de maatschappelijke zetel in Brussel is gelegen, richt zich op jongeren met een migratieachtergrond. For Youth telt ongeveer 1500 leden en heeft vestigingen in Antwerpen, Charleroi, Gent, Luik en Limburg.

Motto: “Niet willen deelnemen is een keuze, niet kunnen deelnemen is uitsluiting!”

Onder het motto: “Niet willen deelnemen is een keuze, niet kunnen deelnemen is uitsluiting!” engageert For Youth zich voor de begeleiding en emancipatie van kwetsbare jongeren. Zij leert jongeren nieuwe competenties en vaardigheden aan zodat ze zichzelf gemakkelijker een weg kunnen banen naar de arbeidsmarkt. Daarnaast zet For Youth zich in om de participatie van kwetsbare jongeren te verhogen in de maatschappij.

3 Top-projecten:

1. Jonge Werklozen Platform

Het project Jonge Werklozen Platform(www.jongwerkloos.be) is een éénjarig initiatief, dat streeft naar een verhoging van de slagingskans van werkloze jongeren op de arbeidsmarkt via informatiesessies, panelgesprekken, bedrijfsbezoeken en andere activiteiten. Dit project werd rechtstreeks gesubsidieerd door de voormalige Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Dhr. Pascal Smet.

2. Theaterproject met Erkan Albay

Ook heeft For Youth dit jaar het startsein gegeven voor een theaterproject waarbij jongeren de kans krijgen om samen met regisseur en acteur Erkan Albay een theaterstuk te produceren. Het project heeft als doel de zelfontplooiing van de deelnemende jongeren te stimuleren en hen warm te maken voor culturele activiteiten. Daarnaast brengt dit project jongeren van verschillende sociale en etnische achtergronden samen en draagt op deze manier bij aan de sociale cohesie in de samenleving.

3. Clubs met verschillende thema’s

For Youth heeft vier gethematiseerde clubs opgericht voor sport, uitstappen, kunst en sociale verantwoordelijkheid. Deze laatste club zal dit jaar geld inzamelen voor de bouw van waterputten in Soedan, de deelnemers zullen naar Soedan afreizen en effectief meewerken aan de bouw van de waterputten. Bovendien zullen zij ook een groot aantal cataract-operaties helpen financieren. Tevens zullen ze steun bieden aan verschillende voedselbanken in België.

Kansarme jongeren

For Youth richt zich op jongeren tussen de 16 en 25 jaar, die het beroepsonderwijs of het buitengewoon onderwijs volgen. Verder legt zij zich toe op  vroegtijdige schoolverlaters, jongeren die in het deeltijds onderwijs zitten of examencommissie doen en jongeren die geen ambitie hebben om verder te studeren. For Youth biedt ook hulp aan jonge werklozen en jongeren die de ambitie hebben om zelfstandige te worden.
Ontstaansgeschiedenis

Kansarme jongeren worden geconfronteerd met diverse socio-economische problemen. Ze staan er vaak alleen voor omdat de samenleving weinig zicht heeft op hun problemen. Sinds 2013 is For Youth actief om deze jongeren uit hun isolement te halen en ervoor te zorgen dat zij een meerwaarde kunnen betekenen voor de maatschappij.

Indien u meer informatie wenst over For Youth:www.foryouth.be

For Youth is een lidvereniging van Fedactio.

 

Share it:

ACTIVITEITEN

Jeugd

Leden Activiteiten

Post A Comment: