Volg ons

Total Pageviews

Blog Archive

Search This Blog

Banner

Banner

Een nieuwe afdeling van Ecole des Etoiles is geopend in Luik

Share it:

De eerste Ecole des Etoiles werd opgericht in 2005 te Schaarbeek met het initiatief van ondernemers, ouders en leerkrachten. Het motto ' elk kind toelaten zijn plaats als opgeleide, onderwezen en geëngageerde volwassene te vinden in de multiculturele samenleving van morgen ' weerkaatst de visie van deze scholen die vandaag 5 afdelingen tellen.

De school volgt het programma van het Ministerie van Onderwijs van de Federatie Wallonië-Brussel en gebruikt haar supplementaire uren voor het onderricht van Nederlands, maar ook voor muziek, informatica en burgerschapseducatie.
Ecole des Etoiles beschouwt zich als een plaats voor mondiaal onderwijs die zich richt op drie assen. De eerste is de intellectuele as die tot doel heeft om alle studenten de juiste kennis en vaardigheden bij te brengen die hen in staat stelt gedurende hun hele leven te willen leren en een actieve rol te nemen in het economische, sociale en culturele leven. Op de tweede plaats stellen zij de as van persoonlijke ontwikkeling die gericht is op het zelfvertrouwen, zelfontplooiing en het bevorderen van de humane en sociale waarden om verantwoordelijke burgers te worden. En ten derde, de sociale as die als doel heeft alle studenten voor te bereiden om te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een democratische, verenigde, pluralistische samenleving die open staat voor andere culturen en ervoor zorgen dat alle leerlingen gelijke kansen krijgen om zich op sociaal vlak te emanciperen.

Na de basis- en middelbare scholen in Brussel en Charleroi, heeft de inrichtende macht een  nieuwe school geopend in september 2014 in Luik. De school is begonnen met een klas voor elk jaar van het kleuteronderwijs en het eerste jaar van het basisonderwijs. De onderwijsinstelling omvat op dit moment 4 klassen, maar zal een extra klas openen bij elke nieuwe schooljaar. Voor het volgende schooljaar heeft de school een capaciteit om 210 leerlingen te verwelkomen.

Het schoolprogramma wordt verrijkt met nieuwe leerinstrumenten zoals interactieve smartborden in elke klas. Een andere troef van de school is het aanleren van het Engels in de derde kleuterklas  dat wekelijks één uur zal onderwezen worden door een native speaker. Een gewoonte in deze scholen is het huisbezoek van leerkrachten bij de ouders van elke leerling om goede contacten te leggen en samen te werken ten gunste van de ontwikkeling van het kind.

Share it:

ACTIVITEITEN

Leden Activiteiten

Luik

Onderwijs

Uitgelichte activiteiten

Post A Comment: