Total Pageviews

Blog Archive

Search This Blog

Banner

Banner

Bruno Tobback: 'Samen kunnen we bouwen aan een gezamenlijke toekomst'

Share it:
Sp.a-voorzitter Bruno Tobback was in onze hoofdzetel te gast voor een kennismakingslunch. Hij was zeer enthousiast over de werking van onze federatie en wees op het belang van samenwerking om een bijdrage te leveren aan de maatschappij.

In onze evenementenreeks in het kader van het bevorderen van “actief burgerschap” brengen wij politici, vertegenwoordigers van het middenveld en burgers samen naar aanleiding van de verkiezingen in oktober 2012. Wij geven de mogelijkheid aan partijen en kandidaten om zichzelf voor te stellen. Vandaag was de voorzitter van de sp.a, Bruno Tobback te gast bij Fedactio voor een kennismaking. Hij werd verwelkomd door onze algemeen secretaris Ahmet Ulusoy die hem de werking en de doelstellingen van Fedactio uiteenzette. Hij legde ook het doel en het perspectief van onze vijf platforms uit. Vervolgens stelden de verschillende bestuurders, de aanwezige platformvoorzitters en de verantwoordelijken van onze lidverenigingen zich voor en gaven informatie over hun projecten en activiteiten. Dhr. Tobback luisterde aandachtig naar de toelichtingen en liet vooral interesse blijken in de onderwijsprojecten van onze federatie en de activiteiten van BS.Platform dewelke hem enthousiasmeerden.

Na de voorstellingsronde in de conferentiezaal gaf Bruno Tobback toe dat hij verrast en tegelijkertijd gegeneerd was. “Gegeneerd omdat ik jullie niet kende en verrast door de omvang van wat jullie doen”, drukte hij uit. Hij liet ook weten dat hij in de opzet van Fedactio het maatschappelijk engagement van de vele civiele bewegingen van begin vorige eeuw in Vlaanderen herkende wat hem nog meer respect deed opbrengen. Tobback voegde eraan toe dat de maatschappij waarin we leven niet meer homogeen is, maar dat iedereen er zich een plaats kan meten met zijn of haar eigen cultuur en geschiedenis en juist daarom moet er samen gewerkt worden aan een gezamenlijke toekomst. Hij bedankte voor de gelegenheid en kennismaking en wenste onze federatie en de lidverenigingen heel veel succes toe.

Daarop volgde het etentje dat bijgewoond werd door tientallen leden van onze lidverenigingen. Tijdens de lunch verzocht onze algemeen secretaris dhr. Tobback om het publiek kort toe te spreken. Hij liet tijdens die toespraak weten dat in het negatieve klimaat dat vandaag heerst, rolmodellen zoals Fedactio en zijn projecten veel meer zichtbaarheid moeten krijgen. “De doorsnee Vlaming kent wat de nieuwe Vlamingen betreft enkel de politici van allochtone afkomst of de extreme radicale figuren. Maar juist daarbuiten zit een grote meerderheid die perfect geïntegreerd is, actief deelneemt en bijdraagt aan de samenleving zoals jullie”. Hij vervolgde “Zo harmonieus mogelijk samenleven is een uitdaging die we delen. We moeten gezamenlijk werken aan een samenleving waar iedereen een plaats krijgt en zijn steentje bijdraagt ongezien zijn of haar achtergrond. En dat is precies ook wat Fedactio nastreeft.” Hij beëindigde zijn woorden door onze leden te bedanken voor hun inzet en engagement en ons bestuur voor de gastvrije ontvangst.

Na de toespraak schonk onze voorzitter Musa Soydemir Bruno Tobback een handgemaakte vaas uit een gelimiteerde collectie. De vaas symboliseert de Levensboom wat in vele tradities vruchtbaarheid en voorspoed betekent. Dhr. Soydemir drukte hierbij diezelfde wensen uit voor de samenleving van vandaag en morgen.
Share it:

ACTIVITEITEN

Brussel

Fedactio Activiteiten

Sociale cohesie

Post A Comment: