Volg ons

Total Pageviews

Blog Archive

Search This Blog

Banner

Banner

Panel: De invloed van de vrouw op de cultuur van het samenleven

Share it:
Op vrijdag 27 april heeft het Europees Parlement in Brussel haar deuren geopend voor Belgen met diverse achtergronden. Vicevoorzitter van het Europees Parlement en voorzitter van de politieke partij ECOLO Isabelle Durant was de gastvrouw van het panel dat georganiseerd werd in samenwerking met de verenigingen Damla, Golden Rose, Inspiration en Koza, lidverenigingen van het Platform Vrouw en Maatschappij van Fedactio.

Liesbeth Van Impe, politiek hoofdredacteur van Het Nieuwsblad, nam de rol van moderator op zich. Françoise Pissart (voorzitter van de Koning Boudewijnstichting), Sabine De Bethune (voorzitter van de Belgische senaat), Alison Woodward (voorzitter RHEA) en Nurten Songül Yürükoglu (algemeen secretaris van Golden Rose) namen deel aan het panel.
Hoewel het panelgesprek vroeg van start ging, waren er meer dan 100 aanwezigen. Bovendien bestond het panel uit sprekers van diverse culturen (Vlaamse, Waalse, Amerikaanse en Turkse cultuur) en was een ware afspiegeling van ‘de cultuur van het samenleven’.

Voordat het panel van start ging, verwelkomde viceminister van het Europees Parlement Isabelle Durant de aanwezigen en benadrukte ze dat de vrouwen een zware taak hebben om de cultuur van het samenleven te versterken en dit niet enkel binnen hun familie maar op alle andere vlakken van het leven.

Vervolgens voerde de voorzitter van het Platform Vrouw en Maatschappij Elif Alduman het woord. Ze gaf het publiek meer informatie over de federatie Fedactio waartoe het platform behoort en verklaarde de missie van het Platform Vrouw en Maatschappij. Alduman benadrukte de keuze van het panelonderwerp: “In een land als België waar mensen uit meer dan 150 verschillende culturen samenwonen is de evolutie van de cultuur van het samenleven heel belangrijk. In Europa zijn er nog steeds problemen die niet opgelost zijn in termen van sociale cohesie, wederzijds respect, tolerantie en samenleven. De afgelopen 10 jaar zijn de politieke en civiele instellingen steeds meer bekommerd om deze problematiek en wordt stilaan een positieve gedragsverandering waargenomen. Toch moet men zich blijven inzetten zodat de bevolking in een positief klimaat kan samenleven. Wij geloven dat dit probleem niet enkel door wetten kan worden opgelost. Projecten die tot stand komen op initiatief van de bevolking, zijn meer dan ooit de sleutel tot de oplossing van het probleem.”

De eerste spreker was de algemeen secretaris van Golden Rose vzw Nurten Songül Yürükoglu. Zij besprak in het eerste deel van haar betoog de bijdrage van de maatschappij aan de cultuur van het samenleven. Vervolgens gaf ze meer uitleg over de initiatieven die Golden Rose onderneemt op dit vlak zoals de rondetafelgesprekken die de taalverwerving bevorderen, het 14-daags programma naar aanleiding van Moederdag met als titel‘Moederschap in verschillende culturen’ en de cultuuravonden in het teken van de Chinese, Russische, Italiaanse, Marokkaans en Vlaamse cultuur. Yürükoglu zei dat Golden Rose dankzij deze activiteiten een ontmoetingsplaats tracht te worden voor mensen met verschillende achtergronden. Bovendien organiseert Golden Rose ook thema-avonden waar schepenen Gelijke Rechten en Sociale Cohesie uit verschillende gemeenten van Brussel en vertegenwoordigers van middenveldorganisaties op worden uitgenodigd. Ook de culturele uitstappen die de vrouwenvereniging organiseert kennen een succes. Een ander geslaagd initiatief is het project ‘Kunst van het Samenleven’ waar Golden Rose de mogelijkheid gaf aan verschillende families elkaar uit te nodigen om tijdens een gezellig samenzijn elkaar beter te leren kennen.

Vervolgens nam Prof. Dr. Alison Woodward als tweede spreker het woord. Zij benadrukte het bestaan van een band tussen vrouwen die gecreëerd wordt door gemeenschappelijke waarden en gemeenschappelijke bekommernissen zoals de kinderen, het gezin en de toekomst. “Dankzij deze band kunnen ze samenwerken en grenzen verleggen. Bovendien heeft de vrouw een belangrijke rol als het gaat om het gevoel van vertrouwen die de kinderen koesteren tegenover andere personen. Dit gevoel van vertrouwen wordt binnen het gezin aangeleerd”, zei Woodward.

Daarna was het de beurt aan de voorzitter van de Belgische senaat Sabine De Bethune. Zij verklaarde dat 1200 verenigingen steun krijgen van het Vlaamse Gewest maar dat het aantal verenigingen gericht op vrouwen laag is. De Bethune zei ook dat 40 procent van de volksvertegenwoordigers vrouwen zijn en dat vrouwelijke politici van allochtone afkomst goeie resultaten behaalden tijdens de regionale verkiezingen van 2006, maar dat ondanks dit alles nog steeds geen evenwicht werd bereikt. “Vrouwelijke politici van allochtone afkomst moeten bij de volgende verkiezingen van oktober minstens 10% vertegenwoordigen. Elke partij moet zich afvragen hoe ze een kans kunnen geven aan die nieuwe groepen met het oog op het versterken van de democratie”, aldus de voorzitter van de senaat. De Bethune kaartte ook het discriminatieprobleem op de arbeidsmarkt aan. De middelen om die discriminatie te bestrijden zijn ineffectief gebleken en daarom is er nood aan structurele veranderingen, zegt zij. Federaal minister voor Gelijke Kansen Joelle Milquet heeft een concreet voorstel ingediend. De werknemers van allochtone afkomst waarvan de sollicitatie geweigerd wordt, kunnen hun naam veranderen en met hetzelfde CV opnieuw solliciteren. Op die manier kan de discriminatie bewezen worden en zullen de werkgevers een certificaat krijgen waarin enkele punten zoals het evenwicht man-vrouw in de tewerkstelling beoordeeld worden, verduidelijkt De Bethune.

Voorzitster van de Koning Boudewijnstichting Françoise Pissart is binnen de stichting verantwoordelijk voor de onderwerpen armoede, sociale rechtvaardigheid en de uitstraling van Brussel hoofdstad. Pissart gaf haar recept om de cultuur van het samenleven te bevorderen. Zij haalde het bestrijden van vooroordelen en het aanmoedigen van wederzijdse kennismaking aan als de ingrediënten bij uitstek. Volgens Pissart is de kennismaking onvoldoende en moeten we leren van elkaar te houden en als laatste stap dienen we ook gemeenschappelijke projecten uit te werken. Mensen kunnen zich pas met elkaar vereenzelvigen wanneer ze samenwerken, voegde ze toe. Pissart was vol lof over het project ‘Kunst van het Samenleven’ van Golden Rose en gaf aan dat dit concrete project een mooi voorbeeld was in termen van bijdrage aan de cultuur van het samenleven.

Liesbeth Van Impe, politiek hoofdredacteur van Het Nieuwsblad, vatte het panel krachtig samen en verklaarde dat iemand die gediscrimineerd wordt niet mag opgeven om te blijven zoeken naar oplossingen voor de problemen en moeilijkheden die de cultuur van het samenleven met zich meebrengt zoals de vraag hoe de pers moet omgaan met deze problematiek en wat er kan worden ondernomen om discriminatie te weren. 10 jaar geleden was het percentage vrouwen in de mediasector erg laag, maar vandaag zijn er ook vrouwelijke hoofdredacteurs. De strijd voor de cultuur van het samenleven zal uiteindelijk zijn vruchten afwerpen en daarom mag men het niet opgeven, aldus Van Impe.
Share it:

ACTIVITEITEN

Antwerpen

Brussel

Fedactio Activiteiten

Leden Activiteiten

Limburg

Oost-Vlaanderen

Uitgelichte activiteiten

Vrouw en Maatschappij

Post A Comment: