Volg ons

Total Pageviews

Blog Archive

Search This Blog

Banner

Banner

De internationale onderwijsconferentie “Diverse Talents for the futureof Europe” is van start gegaan

Share it:
De internationale onderwijsconferentie “Diverse Talents for the Future of Europe”, vond plaats in het Europees Parlement in Brussel. Mevlüt Akgüngör, coördinator van de conferentie, verwelkomde de aanwezigen in naam van Fedactio. Hij gaf een korte toelichting over het programma en de inhoud van de tweedaagse conferentie.DAG 1:Prof.dr. Ides Nicaise (KU Leuven) deed als voorzitter van de organisatiecomite een welkomstwoord. Hij wees op de orginaliteit van de conferentie en over het belang van de onderwerpen die aan bod zullen komen. Vervolgens werd een video afgespeeld die de rol en bijdrage van de tweede en derde generatie jongeren vanuit een migratieachtergrond aan onderwijs aantoont.

Dr. Adem Kumcu, voorzitter van UNITEE, nam daarna het woord voor de openingstoespraak en onderstreepte de term ‘nieuwe Europeanen’. De keynotespeech werd gegeven door Pierre Mairesse, Directeur 2020 Beleid en Levenslang leren van de DG Education and Culture (Europese Commissie). Hij had het het belang van onderwijs en opleiding voor de groei en ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Vervolgens opende Prof.dr. Maurice Crul (Erasmus Universiteit) als voorzitter het eerste panel. Hij vertelde erbij dat in vele Europese steden minderheden meerderheid zijn geworden en dat Europa veel kan leren van jonge hoger opgeleide mensen van allochtone afkomst.

In deze panel werd vooral de internationale perspectieven en onderwijsbeleiden belicht. De bijdrage van Mr. Thomas Huddleston van de Migration Policy Group ging over anti-discriminerende integratiebeleiden in verschillende Europese landen. Hij lichtte de resultaten van de international MIPAX studie toe. De andere spreker van het panel was Dr. Maciej Jakubowski vanuit de OECD en meer specifiek van de PISA-onderzoeken. Hij bracht zijn analyse vanuit de resultaten van deze onderzoeken.

Na de discussieronde volgde er een korte lunch tijdens dewelke de deelnemers de kans hadden om kennis te maken met elkaar en hun bevindingen te delen. Daarna was het de beurt aan de veldbezoeken. De deelnemers vertrokken met de bus eerst richting Ecole des Etoiles, een Franstalige basisschool opgericht door Belgische Turkse ondernemers en onderwijsmensen. Abdurrahman Demir, voorzitter van de inrichtende macht, gaf eerst een presentatie over de werking van de school en de verschillende activiteiten. Na een uitgebreide vragenronde volgde een rondleiding in de school. De deelnemers konden een kijkje nemen in de verschillende klaslokalen, de bibliotheek, sportzaal en multimediaruimte.

Het tweede veldbezoek vond plaats in de vzw Foyer, een lokale middenveldorganisatie die zich bezig houdt met de algemene integratieproblematiek van etnische minderheden, onderwijs en interculturaliteit. De gasten werden gesoigneerd met Marokkaanse koekjes en thee. Een team van 3 coördinatoren gaf met veel enthousiasme uitleg over de werking en activiteiten van hun organisatie.

Na een lange maar boeiende dag, volgde er een receptie en diner in de hoofdvestiging van Fedactio waar de gasten konden bijpraten en genieten van een muziekrecital. Prof.dr. Piet Van Avermaet presenteerde de avond op een succesvolle wijze en nodigde enkele belangrijke deelnemers uit voor een korte reflectie. Dit verzorgde voor een heel gezellige en geslaagde avond. De gasten namen op het einde van de avond afscheid om op de tweede dag van de conferentie elkaar terug te ontmoeten.

DAG 2:De tweede dag van de internationale conferentie ving vanmorgen aan om negen uur. Na een lekker kopje koffie of thee liep de conferentiezaal in het Vlaams Ministerie van Onderwijs goed vol. Organisator Mevlüt Akgüngör heette de deelnemers en sprekers opnieuw hartelijk welkom en gaf daarna het woord aan dr. Ides Nicaise (KULeuven). Nicaise formuleerde de twee hamvragen van de conferentie: ‘Wat is de rol van onderwijs in de ontwikkeling van talenten’ en ‘hoe kunnen onderwijssystemen meer inspelen op de behoeftes van immigrantenkinderen’. Vervolgens gaf Vlaams Minister van Onderwijs Pascal Smet in een videoboodschap mee dat het onderwijs met een aantal tekortkomingen kampt waarvoor oplossingen moeten gevonden worden en hij bedankte de gasten voor hun deelname aan deze conferentie.

Als inleiding van het 2de panel van de conferentie nam Prof. Dr. Anja Heikkinen van de Tampere Universiteit in Finland het woord. Zij schetste een algemeen kader over de Europese 2020 doelstellingen. Daarna luidde moderator dr. Adem Kumcu het panel in met als onderwerp ‘de implementatie van diversiteit in het onderwijs naar de arbeidsmarkt’. Als eerste panelspreker was prof. dr. Sandra Groeneveld aan Erasmus Universiteit in Nederland aan de beurt. Zij besprak haar onderzoek naar de impact van de steeds groeiende etnisch-culturele verscheidenheid op de prestaties in het onderwijs. Prof. dr. Carla Dahl-Jorgensen benadrukte het belang van een goed taalbeleid en taalonderricht voor de integratie van migranten in de arbeidsmarkt. Vervolgens sprak dr. Altay Manço het publiek toe in het Frans over zijn bevindingen in het thema van gelijke toegang tot scholen voor iedereen en de overgang naar de arbeidsmarkt in de context van diversiteit. Als laatste gaf ms. Brenda King van het Europese economisch en sociaal comité de kijk van haar organisatie op de thema’s integratie, inclusie en diversiteit. Na een gevatte conclusie van panelvoorzitter dr. Kumcu, was het tijd voor een welverdiende pauze en werden de gasten verwelkomd in de receptieruimte voor een walking lunch.

Omstreeks 13u30 ving het tweede deel van de conferentie aan. Jagdish Gundara, professor doctor aan de Universiteit van Londen, mocht de spits afbijten met zijn introductie over het intercultureel onderwijs en de burgermaatschappij in een multicultureel Europa. Vervolgens was het tijd voor het derde en laatste panel van de conferentie met als thema ‘Burgermaatschappij, onderwijs en civiele initiatieven’. De toon werd meteen gezet door prof. dr. Ides Nicaise die zijn onderzoek naar de samenwerking tussen gemeenschap, school en leerkrachten in de Lucernacolleges, dieper belichtte. Dr. Jana Huttova van het Open Society Institute informeerde het publiek over het onderwijssteunprogramma. Mr. Kanemaki, vertegenwoordiger van een ander civiel initiatief genaamd Velikom, deelde de resultaten mee van het mentorprogramma dat plaatsvindt in Duitsland. Ten slotte gaf Murat Alici van educatief centrum NPoint in Nederland een speech met als titel ‘van de nadelen in het onderwijs tot de ontdekking van talenten’.

Voorzitter prof. dr. Martha Montero-Sieburth vatte de hele middag samen in 14 belangrijke punten (transnationale waarden, gelijk en gezond onderwijs, samenwerking, meervoudige intelligentie…) en gaf vervolgens het woord aan het publiek. Tijdens de vraag- en antwoordronde gaven de panelleden hun bevindingen en ideeën over de problemen die werden aangekaart door het publiek. Prof. dr. aan de ULB (Franstalige Vrije Universiteit Brussel) Dirk Jacobs werd ten slotte naar voren gevraagd om een slotwoord te brengen. Meer tekst- en beeldmateriaal van de conferentie vindt u op www.educationconference.eu.
Share it:

ACTIVITEITEN

Brussel

Fedactio Activiteiten

Onderwijs

Onderwijsconferentie

Uitgelichte activiteiten

Post A Comment: