Total Pageviews

Blog Archive

Search This Blog

Banner

Banner

Intergenerationele samenkomsten door middel van gezelschapsspelletjes

Share it:

Van december 2021 tot april 2022 organiseerde Fedactio verschillende activiteiten rondom het project ‘Inclusive Europe’. Het project had als doel de integratie van nieuwkomers in de samenleving te vergemakkelijken door middel van sociaal-culturele activiteiten met oudere personen.


Dit werd onder andere gedaan door nieuwkomers en ouderen samen gezelschapsspelletjes te laten spelen. Zulke samenkomsten vonden op 8 maart en 13 april plaats in Brussel en op 7 maart werd ook een sessie georganiseerd in Antwerpen. De activiteiten waren gericht op het samenbrengen van twee generaties die opgroeiden in verschillende werelden. De sessies in Brussel gingen door in een café en in een rusthuis in Schaarbeek. Door middel van de gezelschapsspelletjes kregen de deelnemers de kans elkaar te leren kennen en om hun ervaringen in het leven met elkaar uit te wisselen in een gezellige sfeer.

De deelnemende ouderen waren blij dat ze konden deelnemen aan een project waarin ze nieuwe personen  leerden kennen en met anderen in gesprek konden gaan. Aan de andere kant waren de jonge nieuwkomers ook tevreden omdat ze via de ontmoetingen konden werken aan hun integratie en taal maar, de ontmoetingen waren ook een moment om het leven in België te leren begrijpen. Voor beide groepen betekende de samenkomst dat ze uit hun comfortone moesten komen wat niet altijd even gemakkelijk is. Toch waren beiden na het einde van de avond tevreden en blij dat ze hadden deelgenomen.

Share it:

Antwerpen

Brussel

Fedactio Activiteiten

Jeugd

Post A Comment: