Volg ons

Total Pageviews

Blog Archive

Search This Blog

Banner

Banner

World Interfaith Harmony Week: het belang van interreligieuze dialoog

World Interfaith Harmony Week, Blog, Nationaal, Sociale cohesie, Interreligieuze dialoog
Share it:
De World Interfaith Harmony Week plaatst het belang van interreligieuze dialoog hoog op de agenda. Fedactio is er van overtuigd dat religie geen bron van conflict mag zijn. Integendeel, religie heeft een verbindende werking. 

De week van 1 tot en met 7 februari stond in het teken van wereldwijde interreligieuze harmonie. Deze week streeft naar verbondenheid tussen elk mens, ongeacht hun geloof. De World Interfaith Harmony Week werd opgericht in 2010 door de Algemene Vergadering van de VN en wordt jaarlijks gevierd. Dat schept de mogelijkheid om mensen van diverse afkomst samen te brengen om in dialoog te treden. Deze dialoog is de sleutel tot wederzijds begrip, het fundament voor vrede op lange termijn.

In België omvat de World Interfaith Harmony Week verschillende activiteiten waaronder debatten, films, documentaires en interculturele maaltijden. Die activiteiten bieden een kader om het debat te openen voor gecontesteerde onderwerpen zoals religieuze discriminatie, regels omtrent voeding of de invloed van het patriarchaat.

Fedactio onderschrijft de missie van de World Interfaith Harmony Week. We zetten ons dan ook sinds vele jaren in voor sociale cohesie, dialoog, wederzijds respect en de samenwerking tussen burgers. Die waarden vormen de kern van onze organisatie. Het blijvend inzetten op die thema’s is noodzakelijk om een vreedzame samenleving te bekomen. Ons topproject ‘Iftarmee’ draagt bij tot wederzijds begrip en dialoog, en past dus perfect in het kader van de World Interfaith Harmony Week. ‘Iftarmee’ brengt personen en families van verschillende (religieuze) afkomst samen om een maaltijd te delen. Een iftar is de maaltijd die genuttigd wordt na zonsondergang tijdens de Ramadan, het ideale moment om samen te komen met vrienden en kennissen. ‘Iftarmee’ zal ook dit jaar doorgaan tijdens de Ramadan in mei. Tijdens die periode zetten onze vrijwilligers de deur van zowel hun huis als hun hart wagenwijd open, voor iedereen.


Share it:

Blog

Interreligieuze dialoog

Nationaal

Sociale cohesie

World Interfaith Harmony Week

Post A Comment: