Volg ons

Total Pageviews

Blog Archive

Search This Blog

Banner

Banner

Waarom Fedactio wel een wiskundewedstrijd organiseert

Wiskundequiz wiskundeolympiade
Share it:
De Standaard berichtte op 23 mei 2017: “Hier geen wedstrijden a.u.b.” (een artikel dat overigens het tegenovergestelde beoogt, met enige nuance) en recent lokte de beslissing van het GO!-onderwijs om het klasgemiddelde af te schaffen scherpe reacties uit. In een maatschappij die het niet eens raakt over het nut (dan wel onnut) van competitie als motivatiemiddel is de hamvraag: hebben olympiades nog waarde?  Dit artikel zoomt daarom in op de Pangea-wiskundequiz, georganiseerd in de Vlaamse Olympiade Vereniging en Francolympiades. In de volgende paragrafen wordt uitgelegd waarom Fedactio wel voor de organisatie van een olympiade opteert.

Allereerst staat vast dat te weinig studenten afstuderen met de zogenaamde STEM-diploma’s, een diploma in Science, Technology, Engineering en Mathematics, (slechts 19 % t.o.v. het OESO-gemiddelde van 25 %). Ook wordt systematisch geklaagd over de wiskundeprestaties van onze lagereschoolkinderen (Bron: Het Nieuwsblad, 9 juni 2017). Daarom is het essentieel om kinderen al van jongs af aan te interesseren. Een wiskundewedstrijd kan een manier zijn voor een jongere om zijn of haar talent te ontdekken.

Enige nuance dient evenwel aangebracht te worden: de Pangea-wiskundequiz is geen traditionele olympiade aangezien de nadruk niet zozeer ligt op het winnen, dan wel op het belonen van het concentratie- en doorzettingsvermogen van de leerlingen. Zo krijgen alle laureaten een mooie prijs, ongeacht hun plaats in de rangschikking. Daarnaast is de finaledag een plaats waar communicatie en samenwerking centraal staat. Tijdens de inleidende opdrachten mogen de leerlingen hulp vragen aan hun klasgenoten of ouders. Zo hoopt Fedactio om ook een breder doelpubliek te enthousiasmeren voor wiskunde.

Indien jongeren al op jonge leeftijd de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen is de kans ook groter dat ze ook later intrinsiek gemotiveerd blijven. Zo heeft research aangetoont dat het meesterschap van een bepaalde vaardigheid een van de grootste menselijke motivatoren is. Ook aan leerlingen die minder thuis zijn in de wiskunde wil Fedactio die succeservaring bieden. Vandaar dat we ook de sociale wetenschappen olympiade en een tekenwedstrijd organiseren.

Als laatste argument belicht dit artikel het laagdrempelige en vrijwillige karakter van onze wiskundequiz. Inschrijven is gratis en kan zowel individueel als klassikaal. Daarenboven loopt geen enkele deelnemer kans op gezichtsverlies: de resultaten worden niet publiek bekendgemaakt. Scenario’s waarbij een kind gedemotiveerd wordt door het klassikaal voorlezen van de puntenlijst komen dus eenvoudigweg niet voor.Meer informatie? Surf naar onze website of neem contact op met onze communicatieverantwoordelijke.

Share it:

Blog

Jeugd

Onderwijs

Pangea

Post A Comment: