Volg ons

Total Pageviews

Blog Archive

Search This Blog

Banner

Banner

Samenwerking Gezinsbond en Fedactio

Share it:
Op dinsdag 5 maart 2013 ondertekenden de Gezinsbond en Fedactio een overeenkomst tot samenwerking. De Gezinsbond ijvert, als gezinsorganisatie met 280.000 leden-gezinnen, in haar werking voor de maximale ontplooiingskansen van alle gezinnen. Samen met haar 13.500 vrijwilligers in 965 afdelingen werkt ze elke dag actief aan de uitbouw van een samenleving gekenmerkt door een sterke sociale samenhang.

De Gezinsbond en Fedactio wensen met het afsluiten van de overeenkomst samen op te komen voor de belangenbehartiging en maatschappelijke waardering van alle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Beide verenigingen zullen over mekaars werking communiceren naar de eigen achterban. De Gezinsbond en Fedactio zullen hun uitgebreid netwerk enthousiasmeren en mobiliseren om lokaal raakvlakken te zoeken tot samenwerking. Dit met als doel pilootprojecten op te starten waarbij er een positieve interactie is tussen Vlaamse en Turks-Vlaamse gezinnen. Wederzijdse kennis zorgt immers voor meer begrip, hechtere banden en voor meer sociale cohesie. Voor meer informatie over de Gezinsbond
Share it:

ACTIVITEITEN

Brussel

Fedactio Activiteiten

Sociale cohesie

Vrouw en Maatschappij

Post A Comment: