Volg ons

Total Pageviews

Blog Archive

Search This Blog

Banner

Banner

Lezing 'Turken in Europa: 50 jaar na de migratie'

Share it:
Tijdens zijn toespraak had Cingöz het over de evolutie van de 50 jaar aanwezigheid van de Turken in Europa en stond hij stil bij de verschillende benamingen voor de Turkse gemeenschap. De termen zoals gastarbeider, migrant, vreemdeling en 2de en 3de generatie zijn sinds de komst van de Turken geen teken van een holistische benadering maar van een discriminerende benadering. 

Tijdens zijn toespraak had Cingöz het over de evolutie van de 50 jaar aanwezigheid van de Turken in Europa en stond hij stil bij de verschillende benamingen voor de Turkse gemeenschap. De termen zoals gastarbeider, migrant, vreemdeling en 2de en 3de generatie zijn sinds de komst van de Turken geen teken van een holistische benadering maar van een discriminerende benadering. De meer gangbare term Europese of Belgische Turken die vandaag gebruikt wordt, is een concept die van inhoud moet worden voorzien, zegt Cingöz. Op vlak van integratie hebben de Europese Turken de weg die ze voor ogen hadden, nog helemaal niet afgelegd, is zijn conclusie.
'Integratie gaat verder dan de taal leren!'

Onze voorzitter van de Raad voor Hoger Advies had een duidelijke boodschap voor de aanwezigen: 'Integratie gaat verder dan de taal leren. Wat moeten de Turken die hier al jaren wonen, doen om zich te integreren? De jonge generatie die het grootste deel uitmaakt van de gemeenschap moet succesvolle persoonlijkheden op vlak van kunst, cultuur, onderwijs en sport stimuleren.' Volgens Cingöz is integratie zeker mogelijk als de Turken zich de waarden van de Europese landen toe-eigenen, nadenken over de problemen in het land en als gemeenschap een deel uitmaken van het land waarin ze leven. Het organiseren van projecten waarbij we samen zitten met onze Europese vrienden en het creëren van een gemeenschappelijke levensomgeving zullen bijdragen tot het bereiken van deze doelstelling, benadrukte hij.

'De civiele verenigingen moeten geen leidersfunctie invullen maar wel ten dienste staan van het volk!'

Onze voorzitter van de Raad voor Hoger Advies had het ook over het belang van de civiele verenigingen op de vooravond van het 50ste jaar van de migratie. Cingöz deed ook een paar interessante uitspraken over de evolutie van het verenigingsleven van de Turkse gemeenschap in Europa: 'De bestaande civiele initiatieven ondernemen te weinig projecten die een bijdrage leveren aan het land en kunnen hun missie niet volbrengen. Met de opeenvolging van generaties zijn de noden veranderd en het zwaartepunt van de projecten ligt niet bij het winstbejag maar wel bij hun bijdrage aan de samenleving.' Volgens Cingöz dienen de verenigingen volledig civiel en onafhankelijkheid te zijn van iedere politieke of ideologische stroming, wat weerspiegeld moet worden in hun benaming. De verenigingen moeten door middel van eigen financiering hun handtekening zetten onder unieke projecten en dienen bovenal ten dienste te staan van het volk. In dit opzicht moeten de verenigingen geen leiders voortbrengen maar werken om ten dienste te staan van de inwoners en het land en alle projecten steunen die – wel of niet verbonden aan onze federatie – instaan voor dienstverlening of maatschappelijke bijdragen, besloot hij zijn speech.
Share it:

ACTIVITEITEN

Brussel

Fedactio Activiteiten

Professionals

Post A Comment: