Volg ons

Total Pageviews

Blog Archive

Search This Blog

Banner

Banner

Eurocrisis: Een verwacht ongeluk

Share it:
De eurocrisis. Dit was het onderwerp van het derde panel georganiseerd door Inspiration vzw in samenwerking met EPN. Het panel vond plaatst op 1 maart in het provinciehuis te Antwerpen. Het actuele maar niet éénduidige thema werd langs verschillende uithoeken en op verschillende niveaus gekaderd. De sprekers elk met hun deskundigheid en werkveld deelden hun verrijkende inzichten op een interessante manier.

Na een welkomspeech namens Inspiration en EPN werd het onderwerp ingeleid door de moderator, Saliha Özdemir ( Ph.D. kandidaat aan het Interculturalism, Migration and Minorities Research Centre KU Leuven) . De huidige economische situatie werd geschetst in Vlaanderen, België en Europa. Er werd ook even teruggeblikt naar de crisis in de jaren '80 en de panellisten werden voorgesteld: Johan Van Overtveldt is zowel hoofdredacteur van Knack als van zusterblad Trends. Doorheen zijn journalistieke carrière brachten zijn regelmatige zijstappen hem ook in managementfuncties binnen het bedrijfsleven. Hij schreef ook verschillende toonaangevende boeken, zoals 'De Euroscheppers. Macht en Manipulatie achter de Euro' en 'Maandag geen economie meer?' Zijn gevarieerde loopbaan en zijn kunde om zijn inzichten zeer begrijpelijk en duidelijk naar voren te brengen maken van hem een veel gevraagd en boeiende spreker. Johan Van Overveldt nam als eerst woord en benadrukte de essentie van de crisis: de kredietcrisis die niet enkel te wijten is aan de schuldophoping door de overheid, maar ook aan de financiële sector. 'De crisis in de jaren '80 was anders. Nu hebben we te maken met verschillende crisissen tegelijk. ' stelt hij. Johan Van Overveldt gaf duiding bij de visie dat een monetaire unie los van een politieke unie een ‘accident waiting to happen' is. Een oplossing voor de eurocrisis kan er volgens hem ook maar pas komen als de Eurolanden hun eigenbelang opzij schuiven en een politieke unie vormen. Meer mogelijkheden voor een flexibele arbeidsmarkt is volgens Johan Van Overveldt een andere voorwaarde voor een succesvolle monetaire unie. Saïd El Khadraoui is lid van het Europees Parlement voor Sp.a en is er tevens coördinator van de transportdossiers voor de Europese socialisten. Saïd is eveneens internationaal secretaris van Sp.a en fractieleider van Sp.a in de Leuvense gemeenteraad. Hij is eens met Johan Van Overveldt dat het niet voldoende is om te kijken naar de begrotingsschulden van België. De complexiteit van de financiële sector maakt het volgens hem ook niet gemakkelijker op. Hij ziet ook als moeilijkheden binnen de crisis de afhankelijkheid en de verscheidenheid tussen EU-landen. Toch is hij niet te vinden voor een te strak keurslijf over heel Europa. Meer overleg op Europees niveau en op een democratisch verantwoorde manier is volgens hem noodzakelijk om uit de crisis te komen. Hij benadrukt ook dat het algemene gevoel in Europa moet veranderen en dat alle Europese landen hun gedeelde schuld in de crisis met een gedeelde verantwoordelijkheid in het oplossen van de crisis moeten verantwoorden. Said begrijpt het standpunt van Van Overveldt over de flexibelisering van de arbeidsmarkt, maar voegt daaraan toe dat het sociale aspect niet mag vergeten worden. Ferdi De Ville behaalde een licentiaatsdiploma (2007) en doctorstitel (2011) Politieke Wetenschappen aan de Universiteit Gent. Zijn proefschrift handelde over de relatie tussen het internationale handelsregime en sociale, milieu- en consumentenbescherming in de EU. Ferdi heeft ook beleidsvoorbereidend onderzoek gedaan over Europees handelsbeleid voor de Vlaamse overheid. Ferdi De Ville benadrukte evenzeer de gemeenschappelijke schuld en verantwoordelijkheid van EU-landen binnen de crisis. Het belang van overleg, ideeën vormen, debatteren zoals vandaag is volgens hem zeer groot, gezien verschillende verklaringen en analyses mogelijk zijn voor de crisis. Zijn analyse gaat voor een groot stuk uit de ongelijkheid, binnen en tussen landen. Enkel de staatsschulden oplossen is volgens hem ook niet de enige optie. 'Meer gelijkheid binnen en tussen landen, een gemeenschappelijk sociaal en fiscaal beleid is noodzakelijk.' Besluit hij. Hij gaat met de andere panellisten akkoord over de flexibilisering van de arbeidsmarkt, maar ziet daarin de noodzaak aan automatische herverdeling in. Om te eindigen werd er stilgestaan bij alternatieven en afsluitende opinies vertrekkende van de ideeën van Richard Florida ('Economische groei wordt aangedreven door creativiteit, dus als we meer groei willen, zullen we een manier moeten vinden om de creativiteit in elk van ons aan te wakkeren en te benutten. Dit zou het enige aandachtspunt moeten zijn voor elke overheid, of ze nu lokaal, nationaal of internationaal is.') en de recente verklaringen van de federale minister van Economie Johan Vande Lanotte ('België heeft een mondiaal perspectief en het bestaan van verschillende etnische minderheden en etnisch ondernemerschap creëert een sterker economisch leven en een rijkdom voor onze economische groei.') betreffende de meerwaarde van diversiteit en etnisch ondernemerschap. Johan Van Overveldt gaf aan dat hij vond dat technologie en ondernemerschap een gezonde manier is om uit de crisis te geraken. Ferdi De Ville wees op het belang van creativiteit en gaf als eigen voorbeeld de investering in groene energie in Zuiderse EU-landen zodat zij zo hun schulden kunnen betalen met oog op milieuvriendelijkheid en budgetvriendelijkheid voor de gezinnen. Saïd El Khadraoui's verwoorde in zijn opinie eerder de noodzaak aan samenwerking op Europees niveau. Als voorbeeld gaf hij de samenwerking op fiscaal vlak. Door overleg kan hierin meer helderheid duidelijkheid en eerlijkheid gecreëerd worden, waardoor er meer belastingsinkomsten vrij komen. Tot slot kreeg het publiek de gelegenheid om hun vragen te stellen. Het werd een boeiende discussie, waarin zeer ruim kan uitgeweken worden, maar met als grootste besluit verwoord door Saïd El Khadraoui ' De crisis is in Europa, maar de oplossing is ook in Europa.'
Share it:

ACTIVITEITEN

Antwerpen

Leden Activiteiten

Professionals

Vrouw en Maatschappij

Post A Comment: