Volg ons

Total Pageviews

Blog Archive

Search This Blog

Banner

Banner

Protocol in België

Share it:
Fedactio organiseeerde voor de bestuursleden van haar lidverenigingen een cursus protocol gegeven door niemand minder dan Eddy Van den Bussche.

Na een loopbaan als beroepsofficier in de infanterie, werd dhr. Van den Bussche achtereenvolgens studiedirecteur in de Koninklijke Cadettenschool te Laken, bracht hij twee jaar door op het kabinet van de Minister van Landsverdediging en werd hij protocolchef op de Generale Staf van de Strijdkrachten. Van 1996 tot aan zijn pensioen in 2010 was hij protocolchef van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Tijdens de cursus welke uit twee delen bestond, heeft dhr. Van den Bussche naast de wetenswaardigheden over de plechtigheden en symbolen van België ook concrete en praktische protocollaire aangelegenheden nader toegelicht.

Tijdens het eerste en praktische gedeelte van de cursus gingen we gezamenlijk lunchen in de eetzaal van Fedactio op de vijfde verdieping. Volgens de protocollaire regels gingen wij aan tafel waar vervolgens alle vragen met betrekking tot etiquette werden behandeld.

Het tweede deel van de cursus was het theoretische gedeelte dat met behulp van een PowerPointpresentatie werd gepresenteerd door dhr. Van den Bussche in de vergaderzaal. Hier werd onder andere stilgestaan bij de Nationale plechtigheden, de bevlagging, volksliederen, eer bewijzen aan vlaggen, emblemen en hymnes, voorrangen en eretekens.

Gezien het enthousiasme en de interactie was het voor de aanwezigen een zeer leerrijke bijeenkomst. Ook dhr. Van den Bussche was zeer tevreden over zijn aandachtige publiek.
Share it:

ACTIVITEITEN

Brussel

Fedactio Activiteiten

Post A Comment: