Volg ons

Total Pageviews

Blog Archive

Search This Blog

Banner

Banner

Damla sloot haar driewekelijks programma rond moederschap af met eenpanel

Share it:
Damla heeft maandagavond haar driewekelijks programma rond moederschap, welke opgedragen werd aan alle moeders en als doel had om de rol van moeder zijn te herwaarderen en een ​​brug te slaan tussen verschillende culturen, maandagavond afgesloten met het panel, getiteld  'Moeder zijn in verschillende culturen'. Men toonde grote interesse in het programma dat plaatsvond in de congreszaal van het Holiday Inn Hotel te Hasselt.

Moeder zijn is iets speciaals, iets waardevols. Doch ervaren moeders diverse moeilijkheden in hun leven. Ze moeten leven naar de maatstaven van de maatschappij; ze moeten het huishouden verzorgen, carrière maken, er goed uit zien, zorgen voor de kinderen, de actualiteit volgen, en zoveel meer. Voor vrouwen is de sociale druk de laatste jaren veel zwaarder geworden. Deze moeilijkheden komen binnen alle culturen aan bod. Het panel met als thema “Moeder zijn in verschillende culturen” behandelde de plaats en de rol van moeders in verschillende culturen en religies. We nodigden als sprekers de vertegenwoordigers van grote, in België erkende religies uit, namelijk het jodendom, het christendom, de islam en het boeddhisme.

Fethiye Akyazi, voorzitster van Damla, opende het panel met een welkomsttoespraak. Vervolgens gaf ze het woord aan de eerste gastspreker, Odette Storms, bisdom en werkzaam voor Kerkwerk Multicultureel Samenleven. Zij vertelde het publiek over de rol van de vrouw binnen het Katholicisme en in de samenleving. Ze sprak over het belang van stemrecht voor de vrouw, nu 64 jaar geleden dat de vrouw dit recht kreeg. “De vrouw moet een dubbel leven leiden” zei ze, “enerzijds haar gezinsleven en anderzijds haar professioneel leven”. Daarom is geduld een belangrijke eigenschap volgens de katholieke religie. Hierbij haalde ze ook de belangrijke invloed van leerkrachten bij de opvoeding van kinderen aan, een steun voor de moeder die haar drukke taak van opvoedster iets verlicht. Verder vertelde ze dat de liefde tussen moeder en kind en de omgang met jongeren zeer waardevol is binnen het Katholicisme. Ze sloot haar toespraak af met een gedicht over verschillende religies.

Daarna nam Nadine Larchy, lerares Joodse godsdienst en actief in verschillende joodse organisaties, het woord om te spreken het jodendom. Er zijn drie speciefieke taken voor de vrouw in het jodendom, nl. de zorg voor het gezin, de gebeden en rituelen die ze elke vrijdagavond dient uit te voeren en het volgen van de wetten van familiale reinheid. Het kind staat centraal in het leven van de vrouw; ze moet haar kinderen een goede opvoeding en degelijk onderwijs kunnen bieden.

De volgende gastspreker, Bahattin Koçak, begon zijn bespreking met het metafoor “de vrouw is een duizendpoot”. Dit verklaarde hij met het aanhalen van de verscheidene taken die op de vrouw berusten. “In de islamitische cultuur wordt de moeder voornamelijk gezien als ‘minister van binnenlandse zaken’, het huis is haar domein” sprak hij. Aan de hand van een aantal Koranverzen toonde hij aan dat er veel belang gehecht wordt aan de moeder in de Islam, er wordt immers vermeld in de Koran dat het paradijs onder haar voeten ligt. Ook vertelde hij dat de Koran aangeeft dat kinderen respect dienen te tonen aan hun ouders en hun wensen zo veel mogelijk dienen na te vullen.

Lianne de Oude, predikante van de Verenigde Protestantse Kerk in België, nam vervolgens het woord en sprak over de rol van de moeder in het protestantisme. Zij vertelde dat de hervormingen die werden gelanceerd door het protestantisme, ook een invloed hebben gehad op het imago van de vrouw en de moeder. Ze gaf het voorbeeld dat vrouwen ook tot bisdom kunnen verkozen worden, afwijkend van de wijze binnen het Katholicisme. Ze legde in haar bespreking de nadruk op interreligieuze dialoog, volgens haar beoordelen mensen snel de andere religies terwijl ze niet over voldoende kennis hierover beschikken. Ze besloot dat onderlinge communicatie zeer belangrijk is binnen onze samenleving.

Als laatste gastspreker kreeg Ellen van der Velden, voorzitter van de stichting Tibetaans Boeddhisme Limburg (TBL), het woord om over het boeddhisme uit te wijden. Ze vertelde over het bestaan van reïncarnatie in haar religie en dat op basis hiervan ieder mens al moeder geweest is in haar leven. Ze benadrukte dat een persoon meer dan één leven heeft en bij elk leven de eigenschappen en kwaliteiten tracht te versterken. Ook sprak ze over het belang van meditatie: “De mens moet een aantal lacunes hebben doorstaan vooraleer ze sterft. Om deze te kunnen overbruggen heeft ze nood aan meditatie. Dit biedt de mens kracht en ruimte om zuiver na te denken.” Mevrouw van der Velden sloot haar betoog af met enkele tips omtrent een goede opvoeding.

Het panel werd geëindigd met de aankondiging dat Damla volgend jaar opnieuw interessante activiteiten zal organiseren naar aanleiding van de Internationale Wereldvrouwendag, gevolgd door een receptie.
Share it:

ACTIVITEITEN

Leden Activiteiten

Limburg

Vrouw en Maatschappij

Post A Comment: