Volg ons

Total Pageviews

Blog Archive

Search This Blog

Banner

Banner

Panel: modernisering en de veranderende waarden

Share it:
Op 29 februari 2012 heeft Inspiration een panel georganiseerd met als onderwerp: 'modernisering en de veranderende waarden'. Het panel heeft plaatsgevonden in de Provinciehuis van Antwerpen en werd geleid door de gerenommeerde journalist, Bart Brinckman.

De raadzaal heeft verschillende mensen met diverse achtergronden verwelkomd. De issue modernisering werd vanuit verschillende invalshoeken onder de loep genomen door de volgende panelleden: Birsen Taspinar; psychologe en antropologe, Bart Van de Putte; socioloog, Kathleen Van Brempt; Europees parlementslid en Ozkan Yilmaz; regiodirecteur Fedactio - Limburg. Het eerste discours was vanuit een psygologisch perspectief. Taspinar heeft zich gefocust op de relaties en huwelijk binnen de context van modernisering en veranderende waarden. De modernisering brengt o.a steeds meer individualisme, relatie-onzekerheid en snel veranderende contexten met zich mee. Bovendien betekent moderne technologie niet per definitie méér communicatie, aldus mevrouw Taspinar. Ook speelt volgens Taspinar het kerngezin een belangrijk rol bij het meekrijgen van normen en waarden. De volgende panelist, Bart Van de Putte, besprak het onderwerp vanuit een sociologisch visie. De toenemende globalisering beïnvloedt het dagdagelijks leven direct en overal. De polarisering speelt hierbij ook een essentieel rol. Hoogopgeleiden zijn minder gevoelig voor potentiële crisissen, terwijl laagopgeleiden het meest te lijden hebben onder ongunstige omstandigheden. Europees parlementslid Kathleen Van Brempt heeft nog eens het belang van energiebewust worden van de bevolking benadrukt. De uitputting van de natuurlijke fossielen zullen ons dwingen om anders energie te produceren, wat hedendaags al mogelijk is, maar alleen de nodige investeringen vereist om daadwerkelijk over te gaan tot groene energie. De steeds stijgende urbanisatie zal ervoor zorgen dat de stad zijn eigen problemen zal moeten oplossen zoals transport, energie en vervuiling. De stad zal ook moeten zorgen voor alternatieve kleinschalige voedselproductie zoals bv. urban farming . Yilmaz had het over de effecten van de sociale media zowel in de positieve als in de negatieve zin. Mensen worden asocialer door thuis te zitten en virtuele relaties aan te gaan. De reële relaties wordt alsmede verwaarloosd. Afstanden zijn dankzij de sociale media verdwenen. Het panel werd afgesloten met een gezellig cocktail. De gasten kregen de gelegenheid om hun opinie te delen met de panelisten. Het was een zeer leerrijke en interessante avond.
Share it:

ACTIVITEITEN

Antwerpen

Leden Activiteiten

Uitgelichte activiteiten

Vrouw en Maatschappij

Post A Comment: