Volg ons

Total Pageviews

Blog Archive

Search This Blog

Banner

Banner

Fedactio viert de start van het project '50 jaar in België'

Share it:
Om de migratie van de Turkse gemeenschap naar België te herdenken zal Fedactio 50 verschillende evenementen organiseren. Op donderdag 9 februari 2012 vond de openingsreceptie van het project  '50 jaar in België' plaats in de hoofdvestiging. Op de receptie waren verschillende prominente figuren aanwezig waaronder de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke kansen Joëlle Milquet.

De 50ste verjaardag van de Turkse migratie naar België komt steeds dichterbij. In het kader van deze gebeurtenis organiseert Fedactio 50 verschillende sociale, culturele, artistieke en sportieve activiteiten die een periode van 3 jaar zullen bestrijken. In februari 2012 is het project van start gegaan en in de loop van het jaar volgen nog 14 fascinerende evenementen. Met dit project wil Fedactio aantonen dat de moeilijkheden die voortvloeien uit de multiculturele samenleving uitdagingen vormen, dat culturele verschillen een rijkdom betekenen en dat sociale cohesie een positieve kracht en een synergie tot stand kan brengen in onze samenleving. Daarnaast tracht Fedactio een bijdrage te leveren aan de vriendschap, empathie en sociale cohesie.

De openingsreceptie van deze evenementen waarop verschillende prominente figuren verwelkomd werden, vond plaats op 9 februari 2012 in onze hoofdzetel. De receptieceremonie, waarop het project en de verschillende evenementen werden voorgesteld aan onze uitgenodigden, kende een overrompelend succes waardoor heel veel bezoekers de voorstellingen staand moesten volgen.

Voorzitter Musa Soydemir: 'Eendracht maakt macht is onze rode draad'

Om de gasten te begroeten nam onze gloednieuwe voorzitter Musa Soydemir het woord. Voorzitter Soydemir begon zijn woorden als volgt: 'Als zoon van een mijnwerker ben ik reeds 40 jaar in België en heb hier mijn mooiste tijden van werknemer tot werkgever doorgebracht.  Als tweede en derde generatie van de Belgisch-Turkse gemeenschap zijn we ons vooral sinds de jaren '90 bewust van de taak om bij te dragen tot de ontwikkeling van België. Wij willen daarnaast onze verantwoordelijkheid opnemen om de sociale cohesie in ons land te bevorderen en om verder te bouwen aan een multiculturele maatschappij waarin iedereen zich thuis en betrokken voelt. Om deze doelstellingen op een efficiënte wijze in de praktijk te brengen hebben we verschillende verenigingen en civiele organisaties opgericht. We hebben er altijd in geloofd dat de synergie en de kracht van de samenwerking zowel de Belgisch-Turkse gemeenschap als de gehele samenleving met al zijn waarden, kleuren en rijkdom ten goede zal komen.'

Eendracht maakt macht is de officiële wapenspreuk van België en was ook een belangrijk principe in de ontstaansgeschiedenis van Fedactio. Voorzitter Soydemir maakte duidelijk dat na enkele vernieuwingen de verenigingen hun professionaliteit en efficiëntie hebben verhoogd en dat dit geleid heeft tot een uitbreiding van de Federatie naar 52 verenigingen en dit omdat ze de slogan ‘Eendracht maakt macht' als rode draad belichamen.

Voorzitter organisatiecomité Seval Kayman: 'We zullen alle projecten met evenveel enthousiasme en diepgang organiseren.'

Na de speech van voorzitter Musa Soydemir werd het woord overgenomen door Seval Kayman de voorzitter van het organisatiecomité '50 jaar Turkse migratie'. Zij benadrukte het proces van gastarbeider naar geëngageerde Belgische burger. 'Door haar aanpassingsvermogen heeft de Belgisch-Turkse gemeenschap gedeelde waarden met de plaatselijke bevolking gevonden' aldus Kayman.  Ze voegde eraan toe dat het comité de 50 jaar Turkse migratie een blijvende plaats wil geven in de geschiedenis met de uitwerking van deze 50 projecten. Ze zei ook dat ze niet het monopoly willen nemen op dit vlak maar dat ze openstaan voor partnerschap en dat alle projecten met evenveel diepgang en enthousiasme georganiseerd zullen worden.

De aanwezigen deelden hun vriendschapsboodschappen

Zangeres Pinar Turker bracht een live-performance van het lied 'hand in hand' dat speciaal gecomponeerd werd door de beroemde muzikant Yucel Arzen ter gelegenheid van het project '50 jaar Turkse migratie'. Na het daverende applaus voor Pinar, was het tijd voor het voorstellingsfilmpje. Regisseur Hasan Sessiz slaagde erin het publiek te ontroeren met zijn documentaire over de Turkse migratie. Vervolgens werden enkele prominente aanwezigen uitgenodigd om hun ideeën met het publiek te delen en dat resulteerde in enkele mooie vriendschapsboodschappen:

Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke kansen Joëlle Milquet: 'De bijdrage van deze inwoners aan ons land is zeer groot.'

'Bijna 50 jaar wordt er een heel mooi verhaal geschreven. Ook al worden er soms problemen ondervonden, ik vind dat de Turkse gemeenschap een belangrijke plaats heeft in ons land des te meer omdat zij door haar rijkdom en diversiteit het dagelijks leven in de goede banen leidt. De bijdrage van deze inwoners aan ons land is zeer groot. De Turkse gemeenschap mag daar fier op zijn. Ik wens hen nog meerdere 50 jaren vol vreugde toe.'

Turks ambassadeur in Brussel İsmail Hakkı Musa: 'Ik bedank Fedactio voor deze voorbeeldrol en dit buitengewone project.'

'Deze avond staat in het teken van het 50ste jaar dat onze Belgische vrienden de Turkse gemeenschap ontvangt. Ik bedank Fedactio voor deze voorbeeldrol en dit buitengewone project.  De vriendschap met België begon al heel lang geleden. In 1848 werd de Turkse ambassade in België opgericht. Wij hebben dezelfde visie als België over verschillende onderwerpen die zich voordoen op internationaal vlak. België vertegenwoordigt ons in het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Met andere woorden we zijn vrienden en bondgenoten. Deze vriendschap werd nog versterkt door de migratie die begon in de jaren '60. In het begin ervoeren de Turken in België problemen zoals heimwee naar het vaderland en terugplooiing op de eigen groep. Voortaan zorgen de 4de en 5de generatie met de oprichting van verenigingen echter voor bijdragen op maatschappelijk vlak. Vandaag leven er in België Turkse acteurs, schrijvers en zakenmannen. Dat maakt ons gelukkig. Ze bouwen vandaag mee aan de sociale cohesie. De hartelijke ontvangst door de Belgen speelt hierbij een belangrijke rol. Ik wil België van harte bedankten voor zijn bescheidenheid en zijn vriendschap.'

Ondervoorzitter Europees Parlement Isabelle Durant: 'Hartelijk dank voor al wat jullie gedaan hebben gedurende die 50 jaar!'

'Hartelijk dank voor al wat jullie gedaan hebben gedurende die 50 jaar! Als Belg vind ik het heel belangrijk dat het 50ste jaar migratie van de Turkse gemeenschap naar België samen gevierd wordt. Het blijft niet alleen bij positieve gebeurtenissen. In de moeilijke tijden waarin op zoek wordt gegaan naar de eigen identiteit, moeten we in navolging van de stappen die jullie gezet hebben de weg vrijmaken zodat we de komende 50 jaren samen opbouwen.'

Voorzitter Vlaams Parlement Jan Peumans: 'Gefeliciteerd met dit jubileum!'

'De laatste maanden heb ik heel veel contacten kunnen leggen met de Turkse gemeenschap. Binnen het Parlement zijn er 3 volksvertegenwoordigers van Turkse origine: Fatma Pehlivan, Guler Turan en Veli Yuksel. Onze vrienden spelen een grote rol. Daarnaast ben ik trots dat ik de eer gekregen heb om de laureaten van de Sociale  Wetenschappen Olympiade 2012, een organisatie van de Vlaamse Olympiade Vereniging, te mogen verwelkomen in het Vlaams Parlement. Ik dank jullie hartelijk voor jullie uitnodiging en feliciteer jullie met dit jubileum.'

Brussels minister van Openbare werken en Vervoer, Informatica en Haven van Brussel Brigitte Grouwels: 'Door middel van samenwerking en ondernemen moeten we zorgen voor een betere toekomst van België.'

'Ik ben van Limburg. Ik heb daar heel veel contacten gehad met de Turkse gemeenschap. Als je hen zal vragen ‘hoe voelen jullie je?' Dan zullen ze allen gezamenlijk zeggen: ‘Limburger'. Ik vind dat heel belangrijk. Eerst heb ik kennisgemaakt met de multiculturaliteit in Limburg. Vervolgens ben ik gemigreerd naar Brussel en heb gezien dat deze mensen belangrijke taken op zich nemen. Ik wil hierbij vooral Fedactio bedanken. Met de bijdrage van hun ondernemers  aan de jongeren en hun opvoeding, met hun vrouwenorganisaties enz. neemt Fedactio een belangrijke plaats in. We hebben nog veel te doen. Door middel van samenwerking en ondernemen moeten we zorgen voor een betere toekomst van België.'

Brussels staatssecretaris Emir Kir: 'België is een land dat door de migratie zijn rijkdom heeft verruimd.'

'Wij zijn hier oorspronkelijk als gastarbeider aangekomen maar we hebben ons hier uiteindelijk gevestigd. Als er hier vandaag van cohesie gesproken wordt, denk ik dat we dit te danken hebben aan de tolerantie die België ons getoond heeft. De wetten opgesteld door de politieke machten en het initiatief die zij genomen hebben om racisme te bestrijden heeft geleid tot deze tolerantie. Het verkrijgen van de Belgische nationaliteit, de mogelijkheden die aangeboden worden aan werklozen, hebben het ons heel wat gemakkelijk gemaakt. Ik ben een product van deze tolerantie. Laten we er alles voor doen om deze tolerantie politiek verder te zetten in de toekomst. België is een land dat door de migratie zijn rijkdom heeft verruimd. Laten we dit moment benutten om dit gevoel te delen en laten we ervoor zorgen dat België zijn kwaliteit blijft behouden.'

Senator Philippe Moureaux: 'Een dubbele nationaliteit betekent geen dubbel verlies maar integendeel dubbele rijkdom.'

'Graag wil ik de ambassadeur het volgende zeggen:  'Ik ben blij dat uw land de dubbele nationaliteit aanvaard. Ik kan niet verwoorden hoe groot het respect is dat we moeten opbrengen voor mensen met een dubbele nationaliteit. De bouw van een echte samenwerking kan pas verwezenlijkt worden door mensen die verschillende roots bezitten en die daar ook respect voor kunnen tonen. Een dubbele nationaliteit betekent geen dubbel verlies maar integendeel dubbele rijkdom. We moeten dit gevoel koesteren en versterken.'

Burgemeester Schaarbeek Bernard Clerfayt: 'Fedactio realiseert fantastische werk.'

'Ik heb al meermaals de eer gekregen om jullie welkom te heten. Deze keer ga ik dat niet doen omdat jullie 100% Belgische burgers zijn. Ik moet zelfs toegeven dat jullie ons een beetje ‘verturkst' hebben. Jullie hebben vers bloed in ons land gebracht, rijkdom gecreëerd, met jullie dynamische structuur hebben jullie plaats genomen in deze maatschappij. Fedactio realiseert fantastische werk. Ik ben blij dat dit alles gebeurt in Schaarbeek, een stad die meer dan 25 000  Turkse inwoners telt.

Directeur Centrum voor racismebestrijding en gelijke kansen Jozef De Witte: 'Wat ik deze avond hier heb mogen beleven heeft mij diep geraakt.'

'Wij zijn verplicht om samen te leven en ik ben blij dat het ook zo is! Wat ik deze avond hier heb mogen beleven heeft mij diep geraakt. Om de problemen zo goed mogelijk aan te pakken, moeten we samen verder werken!'

Voorzitter van de Raad voor Hoger Advies İsmail Cingöz: 'De activiteiten zullen een belangrijke bijdrage leveren op het niveau van begrip en tolerantie.'

De voorzitter van de Raad voor Hoger Advies Ismail Cingöz hield een toespraak naar aanleiding van het startschot van de evenementen in het kader van 50 jaar Turkse migratie. Cingöz benadrukte dat het project het eerste is in Europa dat vanuit zo'n unieke invalshoek onder handen werd genomen en dat de activiteiten zullen bijdragen op niveau van begrip en tolerantie. Hij bedankte ook de adviesraad van het project waarin belangrijke namen uit de Belgische en Turkse gemeenschap zetelen zoals Herman De Croo, Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Bernard Clerfayt, Şefik Birkiye ve Prof. Dr. Johan Leman. Cingöz verklaarde dat de startdatum van de evenementen werd vastgelegd voor het eigenlijke jubileumjaar om zo de impact ervan te verhogen en erop toe te zien dat elke activiteit een traditie kan worden. Daarnaast zei hij dat het aantal en de omvang van de evenementen met die reden gradueel zullen toenemen tijdens het 2de en 3de jaar om zo in 2014 een hoogtepunt te bereiken.

De genodigden hebben na de toespraken samen de taart aangesneden. Vervolgens werden de gasten uitgenodigd voor een receptie die doorging in de tentoonstellingsruimte van Fedactio. Daar hadden ze de kans om te proeven van de specialiteiten uit de Turkse keuken zoals Turks gebak, Turkse hapjes, koffie, thee en andere dranken. Bij het weggaan werd de genodigden een tasje aangeboden met de single '50 jaar' en een doosje artisanaal Turks fruit.

Prominente figuren waren aanwezig tijdens de openingsreceptie

Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke kansen Joëlle Milquet, Prinses Stéphanie van Windisch-Graetz wiens voorouders afstammen van de Belgische Koninklijke Monarchie en van de Ottomanen, voorzitter Vlaams Parlement Jan Peumans, Brussels minister van Openbare werken en Vervoer, Informatica en Haven van Brussel Brigitte Grouwels, Brussels staatssecretaris Emir Kır, ondervoorzitter Europees Parlement Isabelle Durant, minister van de staat en senator Philippe Moureaux, senator Fauzaya Talhaoui, burgemeester van Schaarbeek Bernard Clerfayt, Brussel volksvertegenwoordiger en burgemeester van Anderlecht Gaëtan Van Goidsenhoven, burgemeester van Saint-Josse Jean Demannez, federaal volksvertegenwoordigers Zuhal Demir ve Siegfried Bracke, Brussels volksvertegenwoordigers Mahinur Özdemir, Nadia El Yousfi, Françoise Schepmans en Dominique Braeckman, Vlaams volksvertegenwoordiger Fatma Pehlivan, oud-vlaamse minister van cultuur en senator Bert Anciaux, Turkse ambassadeur in Brussel İsmail Hakkı Musa, Turkse consul-generaal van Antwerpen Deniz Çakar, Turkse consul-generaal van Brussel Mehmet Poroy en zijn echtgenote Ayşegül Poroy, Turkse vice-consuls in Brussel Gamze Akgül en Ali İhsan İzbul, schepen van Schaarbeek Etienne Noël en Bernard Guillaume, voorzitter van de commissie voor de uitbreiding van de Europese Unie, departement Turkije Christos Makridis, directeur van Centrum voor racismebestrijding en gelijke kansen Jozef De Witte, kunstenaars Lütfü ve Emre Gültekin, acteur Erkan Albay, voorzitter van de Turkse Unie Rıfat Can, ex-senator Meryem Kaçar, ex-Vlaamse volksvertegenwoordiger Sven Gatz, gemeenteraadslid van Gent İlknur Cengiz en nog vele andere gasten.

Jan Peumans opende de officiële website tijdens de cerenomie

De activiteiten in het kader van het 50ste jaar Turkse migratie van onze federatie kunnen gevolgd worden via de officiële website. De naam van de website verenigt het startjaar van de migratie 1964 en het jubileumjaar van de migratie 2014. Tijdens de openingsceremonie heeft de voorzitter van het Vlaams Parlement Jan Peumans de website gelanceered door op de enterknop te drukken. Voortaan kunt u alle info over het project terugvinden op de website: http://www.50jaarinbelgie.be/
Share it:

ACTIVITEITEN

Brussel

Fedactio Activiteiten

Nationaal

Uitgelichte activiteiten

Post A Comment: