Volg ons

Total Pageviews

Blog Archive

Search This Blog

Banner

Banner

Boodschappen van vriendschap tijdens Fedactio diner

Share it:
Fedactio, Federatie van Actieve Verenigingen van België , bracht rond dezelfde tafel meer dan 400 mensen uit alle segmenten van de Turkse gemeenschap in België bijeen. De gasten die van een onvergetelijke avond genoten, zijn lange tijd onder de indruk gebleven van de aangeboden culturele diversiteit en de ideologische verscheidenheid.

De avond werd gekenmerkt door berichten van solidariteit van de vertegenwoordigers van het maatschappelijk Turks middenveld in België. De heer Ismail Cingöz, voorzitter van Fedactio, gaf een perfecte samenvatting van heel  herkenbare situaties: “ Misschien kennen we niet iedereen bij naam maar onze ogen zijn zeer vertrouwd met elkaar. De gezichten komen ook zeer bekend voor maar zelden worden er een actie ondernomen om een gesprek te voeren. Vandaag zijn we hier bijeengekomen om samen een avond te delen met onze vrienden, allemaal met verschillende achtergronden en met verschillende ideeën en allen hier aanwezig uit de verschillende hoeken van België, dit is een grote eer voor ons.

Ondanks zijn korte geschiedenis, telt Fedactio nu bijna vijftig aangesloten verenigingen. Deze invloed manifesteerde zich duidelijk tijdens het diner, dat de Federatie voor de vertegenwoordigers van de Turkse gemeenschap in België heeft gehouden in het Brussels Conrad Hotel. Er waren meer dan 400 genodigden aanwezig uit alle sectoren en met verschillende ideeën, wat neerkomt op de aanwezigheid van verschillende stromingen in een diverse gemeenschap. Vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, academici, ondernemers en zakenlui, professionals en studenten waren die avond de vertegenwoordigers van de diversiteit.

""Er zijn momenten waarop woorden tekortschieten:""

De president van Fedactio, legde de nadruk op de oplossingen die de maand Ramadan voor de hedendaagse problemen zou kunnen bieden, en zei: ""Onze wereld wordt vandaag geconfronteerd met grote problemen, waarvan de aard en omvang zeer verschillend zijn. Problemen op gebied van materiaal, morele kwesties, sociale ,culturele  en economische problemen, problemen met betrekking tot onderwijs en scholing. En daarnaast worden we geconfronteerd met ideologische problemen, die even belangrijk zijn in de wereld waarin we leven. Ik ben ervan overtuigd dat de Ramadanmaand, met al zijn betekenis ons nieuwe mogelijkheden zal geven om deze problemen op te lossen.

Nadat de voorzitter alle gasten bedankte voor hun aanwezigheid, vervolgde  hij zijn toespraak als volgt: ""Er zijn momenten waarop woorden tekortschieten, het is deze emotie, dit enthousiasme die ik momenteel voel, het is een ultiem moment. We zijn ver van ons vaderland, ons nieuwe land is België en we leven samen in vreugde en delen vandaag dezelfde maaltijd onder hetzelfde dak. De maand Ramadan is een maand van begrip voor elkaar, om te leven en iedereen lief te hebben, om menselijke kwaliteiten te ontwikkelen, de maand Ramadan maakt de verspreiding van liefde en broederschap mogelijk en maakt het mogelijk om alles met liefde te omhelzen. We hebben niet de luxe om al deze mogelijkheden te laten liggen. Vanavond waarderen wij al deze elementen. Op onze schouders liggen zware verantwoordelijkheden en samen zijn met vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld die bereid zijn om initiatieven te nemen is iets heel kostbaar.

Een daverend applaus voor ""Herken je""

Na de toespraak van de president werd een video genaamd ""Herken je” getoond. De video geeft een gedicht van de journalist Kerim Balci weer dat werd voorgedragen door lbrahim Sadri, bekend in Turkije voor zijn poëzie. Dit gedicht raakte onze gasten en een aantal moesten zelfs een traan wegpinken. De prachtig tekst wijst op het belang van dialoog om de hedendaagse problemen op te lossen. De video heeft in het grote publiek een daverend applaus doen losbarsten. Vele gasten bedankten de heer Ismail Cingöz en zijn team voor het organiseren van een geweldige en emotionele avond. De avond met alle verscheidene uitgenodigden en uitwisseling van ideeën was zeer geslaagd.
Share it:

ACTIVITEITEN

Fedactio Activiteiten

Kunst van het Samenleven

Post A Comment: