Volg ons

Total Pageviews

Blog Archive

Search This Blog

Banner

Banner

Vandaag is de Internationale Dag van het Geluk: Ben jij gelukkig ?

Share it:

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van het Geluk (20 maart), kijkt Fedactio naar het geluksvraagstuk, hoe geluk gemeten kan worden en wat ons geluk doet toenemen of dalen.

De zoektocht naar geluk is inherent aan de mensheid. Het is een zoektocht die reeds duizenden jaren veel vragen met zich meebrengt, passies naar boven haalt en zorgt voor woelige debatten en worstelingen. Hoewel iedereen de vraag ‘Wat is geluk?’ anders beantwoordt, wil iedereen net dat geluk bereiken. Gelukkig zijn wordt zelfs zo belangrijk bevonden dat men het aanwendt als meetinstrument om de sociale vooruitgang te bepalen. Zo ontwikkelde Bhutan in 1972 een bruto nationale geluksindex die het bruto nationaal product moest vervangen. In navolging van dit experiment, publiceerde de Verenigde Naties in 2012 de eerste editie van het ‘World Happiness Report’. Het jaarlijks rapport geeft een rangschikking weer van meer dan 150 landen, oplopend van het minst tot het meest gelukkige land. Burgers werden gevraagd om hun eigen leven beoordelen op een schaal van 0 tot 10. Van die resultaten werd het gemiddelde berekend. ‘Gelukkig zijn’ werd aan de hand van zes verschillende variabelen gemeten: BBP per capita, levensverwachting, niveau van sociale bijstand, keuzevrijheid, vrijgevigheid en de afwezigheid van corruptie. De editie van 2019 werd gepubliceerd op de Internationale dag van het Geluk. Daaruit blijkt dat de Noordse landen de beste resultaten neerzetten. Finland, Noorwegen, Denemarken, Ijsland en Zweden staan al jarenlang in de top 10, samen met Nederland, Oostenrijk, Zwitserland, Nieuw-Zeeland en Canada. Landen die helemaal onderaan de rangschikking bungelen zijn Tanzania, Afghanistan, de Centraal Afrikaanse Republiek en op de allerlaatste plek Zuid-Soedan. En België? België doet het helemaal niet slecht op de 18e plaats. Ze eindigt daarmee voor de Verenigde Staten (19e) en buurland Frankrijk (24e).
Hoe kunnen we verklaren dat de Noordse landen al jaren de meest gelukkige landen zijn? Hoewel alle landen aan de top van de rangschikking een bloeiende economie hebben, is rijkdom niet de belangrijkste oorzaak van hun geluk. Wat opvalt is dat de Scandinavische landen allemaal de beleijkre gelukbepalers delen: weinig vervuiling, sterke sociale verhoudingen, good governance, een gezonde balans tussen werk en privé, gezondheidszorg die voor iedereen toegankelijk is en een uitstekend niveau van vrije meningsuiting en tolerantie. Neem nu bijvoorbeeld Ijsland, dat in 2008 een ongekende economische crisis doormaakte en waar de werkloosheidsgraad sterk steeg. Ondanks die desastreuze economische gebeurtenissen daalde hun geluksniveau niet. Dat valt te verklaren door een onverwacht maar positief neveneffect van de crisis, namelijk de versterkte sociale cohesie. Wanneer het dus op geluk aankomt, wint het emotionele aspect het van het economische. “Money can’t buy happiness” is dus niet enkel een mooie levensfilosofie, het wordt zelfs wetenschappelijk ondersteund.
Geluk en migratie Het ‘World Happiness Report’ van 2019 benadrukt de overeenkomsten tussen het geluksniveau van autochtonen en immigranten. Studies laten zien dat geluk minder bepaald wordt door culturele normen en attitudes, maar meer in relatie tot de omgeving en de levenskwaliteit. Personen die migreren naar een land met een hoger geluksniveau, zullen hun eigen geluk dan ook zien toenemen.
Geluk is een complex begrip dat moeilijk te definiëren is. Toch proberen we duidelijk te maken dat geluk een écht meetinstrument voor sociale vooruitgang is, dat vaak waardevoller is dan een eenzijdige economische index. Sociale cohesie wordt bij metingen veelal onderschat of achterwege gelaten, terwijl het net heel bepalend is om gelukkig te zijn. Deze benadering maakt deel uit van ons platform “Sociale Cohesie”, dat als doel heeft om dialoog en tolerantie te stimuleren en op die manier te komen tot een vreedzame samenleving.

Ben jij gelukkig?
Wetende dat het Belgisch gemiddelde op 69% staat, ben jij dan de gelukkigste Belg? Ontdek het hier door onze quiz in te vullen: Quiz: Ben jij gelukkig?
Share it:

20Maart

Blog

Geluk

Internationale Dag van het Geluk

Sociale cohesie

Post A Comment: