Volg ons

Total Pageviews

Blog Archive

Search This Blog

Banner

Banner

Golden Rose organiseerde het 2de panel uit de reeks “Vrouw enMaatschappij”

Share it:
De vereniging Golden Rose, lid van onze federatie, organiseerde het 2de panel uit de reeks “Vrouw en Maatschappij” met als onderwerp “Drempels voor de toegang van vrouwen tot hoge functies”.

De vereniging die vorig jaar een panel organiseerde over “Vrouwen en Democratisering” heeft deze keer Vlaams Parlementslid Fatma Pehlivan uitgenodigd als moderator. Federaal Parlementslid Bruno Tuybens, algemeen secretaris van Cofinimmo Françoise Roels en Prof. Dr. Veerle Draulans (KULeuven) namen deel aan het gesprek.

Het panel vond plaats in het Diamant Brussels Business and Conference Center en werd door 80 belangstellenden gevolgd. Het programma werd geopend met een vleugje vioolmuziek. Daarna werd er gediscussieerd over de vooroordelen tegenover en de drempels voor vrouwen en de problemen die hoogopgeleide vrouwen van allochtone afkomst ervaren.

“De drempels die vrouwen in deze samenleving ondervinden tonen aan dat democratie nog niet bereikt werd op alle niveaus.”

Aysegül Kayaoglu, voorzitter van Golden Rose, opende het panelgesprek en stelde dat de drempels die vrouwen in deze samenleving ondervinden, het bewijs vormen dat de democratie, het beste bestuurssysteem van deze tijd, nog niet overal werd bereikt. Het is belangrijk dat we dit probleem bestrijden en dat we onze ideeën probleemoplossend formuleren. Daarnaast deelde Kayaoglu de resultaten van de Internationale Arbeidsorganisatie (International Labour Organisation) mee en verduidelijkte ze dat België bij de OESO-landen hoort die nog steeds kampen met het probleem van “drempels”.

Tijdens het panel werd het probleem van het ‘glazen plafond’ dat door voorzitter Kayaoglu geformuleerd werd, vanuit diverse perspectieven benaderd en werden adviezen geformuleerd om de problemen en hindernissen die vrouwen ondervinden om aan de slag te gaan in bestuursmechanismen, aan te pakken. De algemeen secretaris van Confinimmo Françoise Roels verklaarde dat het nodig is dat vrouwen de schuld een beetje bij zichzelf zoeken omdat ze zich te modest gedragen. Roels beaamde dat zelfs vrouwen in bestuursfuncties het slachtoffer zijn van discriminatie en voegt eraan toe dat vrouwen niet zo eisend zijn als mannen. We moeten eerst onszelf bewijzen en daarna daarvoor beloond worden. Roels geeft toe dat dit gedrag niet altijd de gewenste resultaten bekomt en raadt vrouwen aan om altijd professioneel te handelen.

Prof. Dr. Veerle Draulans heeft een andere visie op dit gebeuren en zei dat er van vrouwen in hoge functies meer verwacht wordt dan van mannen. “Jullie moeten zowel sterk en beslissend zijn maar tegelijk ook de eigenschappen en waarden die vrouwen typeren behouden. Jullie moeten bijvoorbeeld altijd liefdevol en attent zijn. Vrouwen proberen altijd een evenwicht te zoeken tussen deze twee verwachtingen. Het komt erop neer dat in deze situatie het werk van vrouwen moeilijker is dan dat van mannen want de verwachtingen van mannen in hoge functies sluiten nauw aan bij de verwachtingen waaraan ze moeten voldoen in de samenleving.” zei Prof. Draulans. Ze voegde eraan toe dat de vooroordelen waarmee vrouwen af te rekenen krijgen hun carrière in de weg kunnen staan. Draulans gaf als voorbeeld dat mannen de valse overtuiging hebben dat vrouwen minder gedreven zijn.

Federaal Parlementslid Bruno Tuybens die het wetsvoorstel ontwierp dat beursgenoteerde bedrijven en officiële overheidsinstanties een vast quota vrouwen in de bestuursraden moet laten zetelen, deelde dezelfde mening als Prof. Draulans. Hij gaf als voorbeeld het vooroordeel dat vrouwen geen leiderschapskwaliteiten zouden bezitten. Tuybens die van oordeel is dat het belangrijk is dat we niet in zulke vooroordelen hervallen, zei dat we meer aandacht moeten besteden aan dit onderwerp. “Hoe meer diversiteit bij de beslissende autoriteit, hoe groter de kans dat de juiste beslissing wordt genomen.” Tuybens die een bijdrage leverde aan de nieuw ingevoerde quota’s zei het volgende: “Als deze quota’s er niet geweest waren dan zou het nog veel langer geduurd hebben voordat vrouwen evenredig met de bevolking vertegenwoordigd waren in bestuursfuncties.”

De quota’s zijn een middel om de ring te breken die mannen gevormd hebben en een middel zodat vrouwen zichzelf kunnen bewijzen wanneer ze de kans krijgen. Françoise Roels beaamde dit: “Door deze wetgeving, stellen elke dag meer vrouwen zich kandidaat. Vroeger vroeg men zich af waarom er zo weinig vrouwen waren en zei men dat men geen vrouwen kon vinden. De wet en de quota’s hebben zeker zijn invloed gehad en gaven het startschot voor het hele proces.”

“We kunnen onmogelijk ook quota’s invoeren voor mensen van allochtone afkomst”

Aangezien tussen de luisteraars van het panel veel allochtonen vertegenwoordigd waren, maakte moderator Fatma Pehlivan van de gelegenheid gebruik om het probleem van de drempels voor allochtone vrouwen aan te halen. Veerle Draulans stelde dat er te weinig vrouwen van allochtone afkomst een hoge functie bekleden en zei dat dit verklaard wordt door de visie van de maatschappij en door culturele redenen. Volgens Draulans verstoppen sommige mensen wat ze verwezenlijkt hebben en is het heel belangrijk dat ze aan elkaar vertellen wat ze bereikt hebben. Françoise Roels wees op het belang van “netwerken” zowel met mensen uit de eigen cultuur als met mensen daarbuiten. Tuybens die het onderwerp vanuit politiek standpunt benaderde, zei dat het onmogelijk is om quota’s in te voeren voor mensen van allochtone afkomst. We bezitten daarvoor geen objectieve criteria. Wie is migrant, wie is allochtoon? Wat als de vader Belg is en de moeder Turks? Tuybens zei dat culturele diversiteit net zoals diversiteit van geslachten op elk vlak geïntegreerd moet worden en een enorme rijkdom vormt. Hij voegde eraan toe dat de staat in plaats van quota’s op te leggen, moet strijden voor meer onderwijskansen en kansen bij intrede op de arbeidsmarkt.

Na de vraag- en antwoordronde vatte Fatma Pehlivan de meningen van het panel nog eens samen en bedankte ze het team van Golden Rose voor hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en voor de organisatie. De avond werd afgesloten met een vioolconcert en receptie.
Share it:

ACTIVITEITEN

Post A Comment: