Volg ons

Total Pageviews

Blog Archive

Search This Blog

Banner

Banner

Open VLD wil eerlijke concurrentie in Brussel

Share it:
Tijdens een persconferentie die in de vergaderruimte van onze federatie plaatsvond, gaven Brussels minister voor Financiën en Begroting Jean-Luc Vanraes, voorzitter van de Open VLD in het Brusselse Parlement Els Ampe en voorzitter van de VGC Carla Dejonghe hun ideeën voor de heropleving van de Brusselse economie. De liberalen prijzen de durf van de ondernemers en kandidaat-ondernemers van vreemde origine maar waarschuwden ervoor dat het nodig is om de ondernemers beter te begeleiden zodat ze een positieve economische bijdrage kunnen leveren en zodat de kans op faillissementen tot een minimum herleid wordt. 

Brussels minister voor Financiën en Begroting Jean-Luc Vanraes onderstreepte dat het Brusselse gewest de meest dynamische regio van België is en voegde eraan toe dat ze meer KMO's telt dan Wallonië of Vlaanderen. Desondanks komen faillissementen vaker voor en is het gebied meer onderhevig aan zwartwerk, aldus Vanraes. De minister verkondigt dat ondernemers van vreemde origine dikwijls in dezelfde sector actief zijn en staafde zijn bewering met het voorbeeld van de dönerzaken en voedingswinkels. 'Ik heb er geen probleem mee dat de 560ste dönerzaak wordt geopend maar als ze hun verschil met de andere spelers op de markt niet in de verf zetten, zijn ze veroordeeld tot een faillissement.', waarschuwde Vanraes. 'Bij controles is gebleken dat 40 procent van de ondernemingen zwartwerkers tewerk stelt.', zegt hij. Dit zorgt volgens de Brusselse minister voor oneerlijke concurrentie en daar zijn de andere werknemers het slachtoffer van. Minister Vanraes roept de Brusselse handelaren op om eerlijke concurrentie te voeren. 3-stappenplan De Vlaamse liberalen hebben als oplossing voor dit probleem bedacht. Ze stelden een plan op waarin de reeds gevolgde wijkcontracten en het regionale ontwikkelingsplan van het Brusselse Gewest zich richten op de ondernemers. Voorzitter van de Open VLD in het Brusselse Parlement Els Ampe legde uit dat het plan uit 3 stappen bestaat. In eerste instantie moeten de ondernemers en kandidaat-ondernemers geïnformeerd worden over de marktomstandigheden, het marktonderzoek, bedrijfskunde en boekhouding, zegt Ampe. Ten tweede moeten de ondernemersfouten systematisch worden opgevolgd en tot een minimum beperkt worden. Ampe voegde eraan toe dat er veel instellingen zijn die de systematische opvolging kunnen uitvoeren en dat onze federatie en vooral BETIAD die in het kader van het Platform Ondernemers en Professionals activiteiten opzet, de ondernemers van vreemde origine te hulp kunnen schieten. De derde en laatste stap is ten slotte controle. 'Er moet vaker gecontroleerd worden of de ondernemers voldoen aan de regels. Op die manier verhinderen we oneerlijke concurrentie. Nieuwe Belgen zijn een voorbeeld van dynamisme op het vlak van ondernemerschap. ', zegt Els Ampe. 'Het laatste wat wij willen is dat ze hun motivatie verliezen of failliet gaan', aldus de Open-VLD voorzitter. Tot slot vestigden de Open VLD'ers ook de aandacht op de zware belastingsdruk voor KMO's. Door deze druk worden sommige ondernemers ertoe aangespoord om zwartwerkers in dienst te nemen, wat nadelig is voor de andere werknemers. De liberalen vinden dat er een oplossing moet gezocht worden voor dit probleem van zwartwerk dat valt onder de bevoegdheid van de federale regering.
Share it:

ACTIVITEITEN

Brussel

Leden Activiteiten

Ondernemers

Post A Comment: