Volg ons

Total Pageviews

Blog Archive

Search This Blog

Banner

Banner

Het 14-daagse programma rond het moederschap werd afgesloten met hetpanel :

Share it:
Golden Rose heeft gisteravond haar 14-daagse programma rond moederschap afgesloten met het thema 'Moeder zijn in verschillende culturen.'Het 14-daagse programma werd opgedragen aan alle moeders van de wereld en werd uitgevoerd door een team van enthousiaste en gemotiveerde Golden Rose- medewerkers. Het doel van het programma was om een ​​brug te slaan tussen culturen en de rol van moeder zijn te herwaarderen, het werk van moeders in het daglicht te zetten, maar ook het benadrukken van de moeilijkheden die zij ervaren in hun leven die dezelfde is doorheen alle culturen heen. Moederschap is iets oprechts. De oprechtheid, die een moeder voor haar kind heeft is eindeloos die men kan vaststellen door de blik die de moeder op haar kind werpt, die voortdurend vertrouwen wekt. Moeder zijn is, zoals de woorden van een bekende, grote Turkse denker 'een kampioen van mededogen', want door haar fijnheid en moed is ze in staat om de mensheid te omarmen. Het panel, getiteld 'Moeder zijn in verschillende culturen' behandelde de plaats en de rol van moeders in verschillende culturen. Godsdienst, levensovertuiging kan uiteraard niet worden herleid tot cultuur, maar is ongetwijfeld een deel ervan. Daarom wilden we onze 14-daagse over het moederschap afsluiten met dit belangrijke element dat deel uitmaakt van ons leven. We nodigden als sprekers de vertegenwoordigers van grote, in België erkende religies uit, namelijk het jodendom, het christendom, de islam en het boeddhisme. Ons panel werd ook vereerd door de aanwezigheid van de heer Emir Kir, Staatssecretaris voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Stedenbouw en Openbare Netheid, maar hij is ook lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie belast met oa. Familie, Sport en Cultuur. Anne-Claire de Liedekerke, voorzitster van de Wereld Beweging van Europese Moeders opende het panel door een inleidende toespraak te geven over het ontstaan ​​van de beweging die na de Tweede Wereldoorlog in leven werd geroepen. Het is een niet-gouvernementele organisatie, ontstaan als gevolg van de dag: 'Vrouw, actrice van vrede' dat gelanceerd werd door de Verenigde Naties. Ze legde ons een onderzoek uit dat verricht werd om de prioriteiten van moeders te identificeren en meer dan 11 000 reacties werden gestuurd naar hen. Deze recente studie belicht drie wensen van de moeders: ■Ze eisen de erkenning van en het belang van hun rol als moeder in de maatschappij ■Ze vragen meer tijd om zich bezig te houden met de zorg van hun kinderen ■Ze wensen de momenten te kunnen kiezen wanneer ze alleen voor hun kinderen zorgen of wanneer ze willen terugkeren naar het werk. Het is belangrijk om een verslag te brengen over deze beweringen en samen met het beleid naar oplossingen te zoeken, zodat moeders zich gewaardeerd voelen. Onze moderator gaf vervolgens het woord aan onze eerste gastspreker, Beatrice Manelewitsch, hoofdcommissaris van de kerkenraad van de joodse vrouwen in België. Onze gastspreker, begon haar bespreking met de volgende stelling ' moeder zijn is de beste baan in de wereld ' en concentreerde zich voor het moederschap op het huwelijk, omdat voordat er sprake kan zijn van moederschap er een huwelijk moet zijn. 'De rol van de moeder is van levensbelangbelang want het is door de moeder dat het jodendom voortbestaat, het is zij die de traditie bijbrengt. Het is door zich weg te schrappen dat zij meer zal schijnen dan de man. Zij voegde hieraan toe dat Moeder Rachel de archetypische joodse moeder was. Daarna nam pastoor Laurence Flachon het woord om te spreken over een bepaalde stroming van het christendom: het protestantisme. Zij benadrukte dat de hervormingen die werden gelanceerd door het protestantisme, ontstaan in de zestiende eeuw, ook een invloed op het imago van de vrouw en de moeder hadden. Er werden twee modellen naar voren gebracht: de dappere vrouw en de gelovige en geconverteerde vrouw. Het concept van verantwoordelijk ouderschap is ook vermeld. Daarmee werd de oprichting van een stevige binding om een kind te verwelkomen en op te voeden bedoeld. Het hebben van een kind is een bewuste keuze. Malika Hamidi nam vervolgens het woord op ons panel. Zij is een doctoraatsstudente in de sociologie en vicevoorzitster van de Europese Moslim Netwerk. Ze zei dat het belangrijk was om terug te komen op het moederschap, want zij is het onderwerp van de ondervraging van de familie: het gezin als instituut is verzwakt in onze samenlevingen. Islamitische traditie heeft de vrouw en moeder opgeworpen en vereerd zoals vermeld in de Hadith 'het paradijs ligt aan de voeten van de moeder.' Het gezin is op zichzelf geen doel, maar een microsamenleving op zich. De goede opvoeding van haar kinderen gaat verder dan de voortplanting want het is een verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving: het moederschap moet bijdragen aan de opbouw van een gezonde samenleving. Hamidi concludeerde door te vermelden dat de islam een ​​centrale rol gegeven heeft aan de moeder en de middelen om voor haar kind aanwezig te zijn. Dit alles moet wel gebeuren in dialoog met de man. We eindigden ons panel met de rol van de moeder in het boeddhisme die uitgelegd werd door een man, de enige man in de kleine groep gastsprekers. Carlo Luyckx sprak als directeur van het Centrum Samye Dzong en zei dat het boeddhisme meer een filosofie was dan een religie met een God als unieke Schepper. Deze niet-confessionele filosofie is van mening dat er vorige levens zijn en na het analyseren van de mensen om ons heen kunnen we een potentieel moeder hebben in een vorig leven. De godin van de bescherming genaamd Tara is een object van meditatie, ' het is de essentie van ons wezen' en zij werd Boeddha als een vrouw. De 'Paramita', dat wil zeggen, de kwaliteiten die nodig zijn om de verlichting te bereiken kan zich alleen ontwikkelen met wijsheid. Wijsheid is een kwaliteit, dat vertegenwoordigd wordt door een vrouwelijke godheid. Wijsheid is de helderheid van geest. Onze avond werd voortgezet met een vragenronde en wij hebben begrepen dat er een grote belangstelling was voor het vraagstuk van de interreligieuze en interculturele verstandhouding die men probeerde te vinden via de notie van het moederschap. Het panel werd afgesloten met een cocktail die onze gasten wisten te appreciëren terwijl ze nog na praatten over hun bevindingen en indrukken van deze interessante avond. We kunnen concluderen dat het concept moeder zo breed is dat het verder gaat dan de begrippen cultuur en religie.
Share it:

ACTIVITEITEN

Brussel

Leden Activiteiten

Uitgelichte activiteiten

Vrouw en Maatschappij

Post A Comment: